ฟรีสัมมนาออนไลน์กับ jobsDB Academy เรียนรู้เคล็ดลับการสร้างประกาศงานให้โดดเด่น – พ.ย. 60
ขอเชิญ HR ทุกท่านร่วมเจาะลึกตลาดงานยุคใหม่ พร้อมสร้างแบรนด์ให้น่าเชื่อถือ และเรียนรู้ระบบของ jobsDB จากสัมมนาออนไลน์หลากหลายหัวข้อ เดือนพ.ย. 60 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

สัมมนาออนไลน์ฟรีกับ jobsDB Academy
สำรวจเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งให้พนักงาน


jobsDB Academy ขอเชิญ HR ทุกท่านร่วมเรียนรู้เคล็ดลับการสร้างประกาศงานให้โดดเด่น พร้อมเจาะลึกตลาดงานยุคใหม่ไปพร้อมกับสร้างแบรนด์ให้น่าเชื่อถือ เพื่อดึงดูดผู้สมัครงานที่ใช่ให้เป็นหนึ่งในองค์กรอย่างง่ายดาย

หมายเหตุ: การสัมมนาจะบรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น

เทคนิคหางาน

1. Introduction to jobsDB Recruitment Centre

เรียนรู้เทคนิค วิธีการสร้างประกาศงานที่มีคุณภาพผ่านฟีเจอร์สำคัญต่าง ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

หัวข้อนี้เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยใช้งานระบบ Recruitment Centre มาก่อน หรือผู้ที่ต้องการทบทวนเพื่อให้การใช้งานแข็งแกร่งขึ้น

  รายละเอียด  วันและเวลา

รายละเอียดเนื้อหา

   วันพุธที่ 1 และ 8 พฤศจิกายน 2560
   (2 รอบ)
   เวลา 11.00 – 11.45 น.
   ช่องทางการเรียน (Webinar)
   ระยะเวลา 45 นาที
เทคนิคหางาน
  (ระบบจะส่งอีเมลยืนยัน (ภาษาอังกฤษ)
  สำหรับคลิกเข้าร่วมสัมมนา)

เทคนิคหางาน

– วิธีการใช้งานระบบ jobsDB
  Recruitment Centre เบื้องต้น
เทคนิคหางาน
– ทำความรู้จักกับคุณสมบัติและเรียนรู้
  ขั้นตอนง่าย ๆ ในการสร้างประกาศงาน
  ที่ดี และคัดเลือกผู้สมัครงานได้
  อย่างรวดเร็ว


ลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์คอร์ส Introduction to jobsDB Recruitment Centre ฟรี
เทคนิคหางาน

2. Create 5 Star Job Ads

ร่วมเรียนรู้ 5 เคล็ดลับเด็ดในการสร้างประกาศงานให้โดดเด่น ดึงดูด และน่าเชื่อถือ เพื่อเข้าถึงผู้หางานที่ใช่ได้อย่างรวดเร็ว

หัวข้อนี้เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการทุกท่านที่สนใจ

  รายละเอียด  วันและเวลา

รายละเอียดเนื้อหา

   วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560
   เวลา 11.00 – 11.45 น.
   ช่องทางการเรียน (Webinar)
   ระยะเวลา 45 นาที
เทคนิคหางาน
  (ระบบจะส่งอีเมลยืนยัน (ภาษาอังกฤษ)
  สำหรับคลิกเข้าร่วมสัมมนา)

เทคนิคหางาน

– 5 Star Job Ads ให้ประโยชน์อย่างไร
   ต่อการสรรหาบุคลากร
เทคนิคหางาน
– สร้างประกาศงานให้โดดเด่นด้วย
   5 Star Job Ads


ลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์คอร์ส Create 5 Star Job Ads ฟรี
เทคนิคหางาน

3. Proactive Talents Sourcing

สำรวจทุกเทคนิคการค้นหาโปรไฟล์ในระบบ Talent Search พร้อมเคล็ดลับการสื่อสารที่ดึงดูดให้ผู้หางานสนใจตำแหน่งงานของบริษัท แล้วจะรู้ว่า การหาผู้สมัครงานที่ใช่ เป็นเรื่องง่ายดายแค่ปลายนิ้วคลิก

หัวข้อนี้เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการที่ยังไม่เคยใช้งานระบบ Talent Search หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มเทคนิคการค้นหาโปรไฟล์ และวิธีการสื่อสารกับผู้หางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  รายละเอียด  วันและเวลา

รายละเอียดเนื้อหา

   วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
   เวลา 11.00 – 11.45 น.
   ช่องทางการเรียน (Webinar)
   ระยะเวลา 45 นาที
เทคนิคหางาน
  (ระบบจะส่งอีเมลยืนยัน (ภาษาอังกฤษ)
  สำหรับคลิกเข้าร่วมสัมมนา)

เทคนิคหางาน

– Proactive Talents Sourcing คืออะไร
เทคนิคหางาน
– การสรรหาบุคลากรเชิงรุกสำคัญ
  อย่างไรในยุคปัจจุบัน
เทคนิคหางาน
– Best Practices ในการค้นหาและคัดสรร
  บุคลากร รวมถึงแนะนำเคล็ดลับการ
  เพิ่มจำนวนใบสมัครงานลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์คอร์ส Proactive Talents Sourcing ฟรี
เทคนิคหางาน

4. The Hiring Manager and Recruitment

เจาะลึกภาพรวมตลาดงานที่ HR ยุค 4.0 ไม่ควรพลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้พร้อมรับมือกับกระบวนการสรรหาบุคลากรยุคใหม่ที่มีความท้าทายอยู่เสมอ และเข้าใจถึงปัญหาหลักที่เกิดขึ้นในกระบวนสรรหาระหว่างฝ่ายทรัพยากรบุคคลกับผู้จัดการแผนกที่จะหาคนมาร่วมงานโดยใช้ระบบการสรรหาของ jobsDB ที่จะช่วยให้ท่านทำงานง่าย ได้คนตรงใจ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

หัวข้อนี้เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการทุกท่านที่สนใจ

  รายละเอียด  วันและเวลา

รายละเอียดเนื้อหา

   วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560
   เวลา 11.00 – 11.45 น.
   ช่องทางการเรียน (Webinar)
   ระยะเวลา 45 นาที
เทคนิคหางาน
  (ระบบจะส่งอีเมลยืนยัน (ภาษาอังกฤษ)
  สำหรับคลิกเข้าร่วมสัมมนา)

เทคนิคหางาน

– เข้าใจในความท้าทายหลักในการ
   รับสมัครงานระหว่างผู้จัดการฝ่าย
   การจ้างงานและฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เทคนิคหางาน
– แนะนำกระบวนการสรรหาที่ดีและ
   ทราบถึงระบบของ jobsDB ที่ช่วย
   ทำให้กระบวนการสรรหาของท่าน
   นั้นง่ายขึ้น
เทคนิคหางานลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์คอร์ส The Hiring Manager and Recruitment ฟรี
เทคนิคหางาน

5. Talent Search: The Keys to Successful Persuasion

ล้วงลึกเทคนิค และขั้นตอนต่าง ๆ ในการเข้าถึงโปรไฟล์ผู้หางานแบบขั้นสุดจากกรณีศึกษาจริง พร้อมเรียนรู้การดึงดูดผู้สมัครงานให้ตอบรับข้อเสนอของท่านอย่างรวดเร็ว

หัวข้อนี้เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการที่เคยใช้ระบบ Talent Search หรือเคยเข้าร่วมอบรม Proactive Talents Sourcing มาแล้ว

  รายละเอียด  วันและเวลา

รายละเอียดเนื้อหา

   วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
   เวลา 11.00 – 11.45 น.
   ช่องทางการเรียน (Webinar)
   ระยะเวลา 45 นาที
เทคนิคหางาน
  (ระบบจะส่งอีเมลยืนยัน (ภาษาอังกฤษ)
  สำหรับคลิกเข้าร่วมสัมมนา)

เทคนิคหางาน

– เจาะลึกเทคนิคขั้นสูงในการเข้าถึง
  โปรไฟล์ เพื่อดึงดูดผู้สมัครงาน
  ได้รวดเร็วและง่ายขึ้น
เทคนิคหางาน
– เรียนรู้วิธีติดต่อและชักชวนให้ผู้
  สมัครงานตอบรับข้อเสนอในการ
  เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
  อย่างมีประสิทธิภาพ


ลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์คอร์ส The Keys to Successful Persuasion ฟรี
เทคนิคหางาน

6. The Power of Employer Branding

เปิดกลยุทธ์เด็ดในการสร้างแบรนด์ตามแบบฉบับ HR มือโปร เพื่อเข้าถึง ดึงดูดใจให้ผู้หางานต้องการเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร พร้อมอัปเดตข้อมูลตลาดงานจากฐานข้อมูลเชิงลึกของ jobsDB

หัวข้อนี้เหมาะสำหรับ: ผู้ประกอบการทุกท่านที่สนใจ

  รายละเอียด  วันและเวลา

รายละเอียดเนื้อหา

   วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560
   เวลา 11.00 – 11.45 น.
   ช่องทางการเรียน (Webinar)
   ระยะเวลา 45 นาที
เทคนิคหางาน
  (ระบบจะส่งอีเมลยืนยัน (ภาษาอังกฤษ)
   สำหรับคลิกเข้าร่วมสัมมนา)

เทคนิคหางาน

– การสร้างแบรนด์คืออะไร
เทคนิคหางาน
– HR ช่วยสร้างแบรนด์ให้องค์กร
  ได้อย่างไร
เทคนิคหางาน
– คุณค่าของแบรนด์ช่วยดึงดูดคนเก่ง
  ให้ต้องการร่วมงานกับองค์กรของ
  ท่านได้อย่างไร


ลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์คอร์ส The Power of Employer Branding ฟรี
เทคนิคหางาน

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม แผนกลูกค้าสัมพันธ์ของเรายินดีให้บริการ โทรศัพท์ +662 667 0824 หรืออีเมลมาที่ [email protected]พันธมิตรการสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุดในเอเชีย

jobsDB ประเทศไทย

jobsDB facebookjobsDB twitterเทคนิคการหางานjobsDB bloggerjobsDB youtube
jobsDB ios appjobsDB android app
The new jobsDB Recruitment Centre
Copyright © 1998-2017, jobsDB. All Rights Reserved
Scroll to Top