ปัจจัยที่ผู้ประกอบการใช้พิจารณารับเด็กจบใหม่เข้าทำงาน
ขอเชิญคุณร่วมแสดงความคิดเห็นถึงปัจจัยที่รับเด็กจบใหม่เข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรของคุณ ขอความกรุณาร่วมตอบแบบสอบถามนี้ ใช้เวลา 1–2 นาทีเท่านั้น

สำรวจปัจจัยในการพิจารณารับเด็กจบใหม่เข้าทำงาน
สำรวจเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งให้พนักงาน

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

เกณฑ์การรับพนักงานที่เป็นนักศึกษาจบใหม่ของผู้ประกอบการในอดีตกับปัจจุบันมีความแตกต่างกันเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์โลกและเทคโนโลยี ณ ปัจจุบันปัจจัยข้อใดบ้างที่คุณใช้พิจารณารับนักศึกษาจบใหม่เข้ามาเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กร ของคุณก้าวไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

jobsDB จึงอยากขอเชิญท่านร่วมทำแบบสำรวจนี้ เพราะคำตอบของท่านมีคุณค่าต่อการพัฒนาการสำรวจ รวมถึงมีส่วนในการนำไปพัฒนาบริการของเราในอนาคต


ทำแบบสอบถาม คลิก

ขอขอบพระคุณอย่างสูง

jobsDB (ประเทศไทย)

สำรวจเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งให้พนักงาน

Join us for exploring employers’ fresh graduate recruitment and selection practices


Dear Valued Customer,

If you look up the role description or selection criteria of many graduate jobs today, we will notice most employers look for certain things: teamwork skills, work experience, demonstrated analytical and research skills, leadership skills etc.

But what do employers or you actually look for? The survey examines the current perspectives of graduate recruiters to present a focused and meaningful overview of the graduate recruitment labour market.


Please be assured that we value your privacy and all information remains confidential.


Start survey

Best regards,

jobsDB Thailand

                         
  trusted jobsdb talent source  
มั่นใจในแหล่งรวม
คนคุณภาพ
  total talent sourcing solution  
ตอบทุกโจทย์
การสรรหาบุคลากร
  great local jobsdb service  
ใส่ใจ ให้บริการ
มาตรฐานอย่างมืออาชีพ
 
                         
jobsDB facebook jobsDB twitter เทคนิคการหางาน jobsDB blogger jobsDB youtube
jobsDB ios app jobsDB android app
The new jobsDB Recruitment Centre
Copyright © 1998-2018, jobsDB. All Rights Reserved
Scroll to Top