ร่วมสำรวจการคาดการณ์การจ้างงานของไทยประจำปี 2561
jobsDB อยากทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรของบริษัทคุณ รวมถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับการจ้างงานปี 2561 ร่วมแบ่งปันความเห็นใช้เวลาประมาณ 10 นาที

สำรวจการคาดการณ์การจ้างงานปี 2561
สำรวจเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งให้พนักงาน

เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ

ยินดีต้อนรับเปิดศักราชใหม่ ในการทำแบบสำรวจการคาดการณ์ภาพรวมตลาดงานของประเทศไทยประจำปี 2561 ซึ่ง jobsDB จัดทำแบบสำรวจประจำปีนี้ขึ้นมาเป็นครั้งที่ 2 เพื่อใช้ประเมินภาวะการจ้างงานทั้งจากผู้ประกอบและผู้หางาน

เราได้เพิ่มคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ เพื่อให้คุณได้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกของตลาดงานเพื่อนำมาใช้ในการวางกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรในอนาคต

อะไรคือสิ่งที่คุณคาดหวังกับงานในปี 2561? การหาผู้สมัครงานยากขึ้นหรือไม่? บริษัทต่างๆ มีแผนในการจ้างงานเพิ่มเติมหรือไม่? ซึ่งคำถามเหล่านี้ทาง jobsDB ต้องการทราบว่าผู้ประกอบการมีความคิดเห็นอย่างไรต่อสถานการณ์ภาพรวมตลาดงานในปี 2561 คำตอบของคุณมีคุณค่าสำหรับเรา

ร่วมทำแบบสำรวจการคาดการณ์การจ้างงานปี 2561


คำตอบที่สมบูรณ์จากท่านนั้นมีความสำคัญยิ่งต่อการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์และใช้ในการวางแผนกลยุทธ์การสรรหาบุคลากร

หมายเหตุ: แบบสำรวจนี้ใช้เวลาประมาณ 10 นาที jobsDB เคารพในความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับเทคนิคหางาน

How are your company’s hiring prospects in 2018?Dear Valued Customer,

Welcome to the 2nd edition of the jobsDB.com- Job Outlook Survey for 2018. This is our annual survey to gauge your company’s employment prospects for 2018. This year we added questions on Compensation & Benefits as well, to provide you with more strategic and useful job market information.

What can we expect in 2018? Will it be harder to get a job? Will companies be hiring more people? What are the bright spots we can look forward to? We’d like to know how employers feel about the employment market this coming 2018; we want to hear your voice.

Take Survey

All complete respondents can also expect a copy of the report, which will be invaluable information for your recruitment planning.

Note: This survey will take 10 minutes to complete. jobsDB does not collect any additional information other than that which is requested in this survey. All information will remain private and confidential

jobsDB facebook jobsDB twitter เทคนิคการหางาน jobsDB blogger jobsDB youtube
jobsDB ios app jobsDB android app
The new jobsDB Recruitment Centre
Copyright © 1998-2018, jobsDB. All Rights Reserved
Scroll to Top