นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาล
 
ค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย
เปรียบเทียบปี 58 และ ปี51
 
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่
กฎกระทรวงกําหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย
พ.ศ. 2558 ทั้งนี้เมื่อเทียบกับฉบับเดิมในพ.ศ. 2551 มีการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้ อ่านต่อ
 
 
 
 
 
   
เทคนิคการสร้างทีมเวิร์คเพื่อขับเคลื่อนองค์กร
เทคนิคจ้างงาน
การสร้างทีมเวิร์ค ปัจจัยหลักที่จะช่วยผลักดันให้เกิด
การทำงานที่มีประสิทธิภาพ ต้องเกิด
จากการมีทีมเวิร์คที่เข้มแข็ง โดยการ
สร้างทีมเวิร์คที่เข้มแข็งนั้น ต้อง
ประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้
    อ่านต่อ  
   
  เทคนิคจ้างงาน  
ภาวะผู้นำสำคัญอย่างไรกับการทำงานเป็นทีม
เทคนิคจ้างงาน
ภาวะผู้นำทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำกับความสำเร็จในการทำงาน
เป็นทีม อาจจะดูเป็นเรื่องที่สวนทางกัน หลายคนมองแทบไม่ออกเลยว่า
งานจะเดินหน้าไปได้อย่างไรหากมี
สองสิ่งนี้มารวมอยู่ในการทำงาน
    อ่านต่อ  
   
  เทคนิคจ้างงาน  
เคล็ดลับสร้างการมีส่วนร่วมในการประชุม
เทคนิคจ้างงาน
การมีส่วนร่วมในการประชุม ทำอย่างไรจึงจะทำให้การประชุมที่
เรามีส่วนร่วมน่าสนใจ เคล็ดลับที่จะ
ช่วยให้การประชุมเกิดการมีส่วนร่วม และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง มีดังนี้
    อ่านต่อ  
   
 
โปรโมชั่นลงประกาศงาน  
เทคนิคการจ้างงาน  
ค้นหาผู้สมัครงานระบุเงินเดือน  
เทคนิคการจ้างงาน  
BrandedAD+  
 
 
 
 
เทคนิคการจ้างงาน
เทคนิคการจ้างงาน   ลงประกาศงาน   POST A JOB     เทคนิคการจ้างงาน ค้นหาผู้สมัครงาน   SEARCH CANDIDATES   เทคนิคการจ้างงาน   ลงโฆษณากับจ๊อบส์ดีบี ADVERTISE WITH US   เทคนิคการจ้างงาน
เทคนิคการจ้างงาน
There’s better out there.
Here’s where you find it.
jobsDB facebook
jobsDB twitter
jobsDB googleplus
jobsDB android app
jobsDB ios app
เทคนิคการจ้างงาน
เทคนิคการจ้างงาน
You received this email as a result of your registration with jobsDB.com. If you prefer not to receive any promotional emails from jobsDB.com or our advertisers, please go to jobsDB EMPLOYER section and log into your RMS account to unsubscribe.
เทคนิคการจ้างงาน
Please do not reply to this email. Should you have any enquiry, please contact us via [email protected]. Thank you.
เทคนิคการจ้างงาน
 
Scroll to Top