คน 5 ประเภทที่องค์กรไม่ควรรับเข้าทำงาน
 
5 วิธีสร้างบรรยากาศในการทำงานที่
พนักงานอยากได้
 
สวัสดีค่ะ การเริ่มต้นปีใหม่ด้วยบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
จะช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
บรรยากาศที่ดีนั้นประกอบขึ้นจากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็น
สภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงาน เพื่อนร่วมงาน อ่านต่อ
 
 
 
 
 
   
วางแผนกำลังคนอย่างไรให้ได้คนเหมาะกับงาน
เทคนิคจ้างงาน
วางแผนกำลังคนอย่างไรให้ได้คนเหมาะกับงาน องค์กรจะดำเนินงานไปได้เร็วหรือช้านั้น
ส่วนหนึ่งมาจากการวางแผนกำลังคน
ให้ได้คนเหมาะสมกับงาน การทำงาน
จึงประสิทธิภาพ ดังวลีที่ว่า Put right
man on the right job
    อ่านต่อ  
   
  เทคนิคจ้างงาน  
เคล็ดลับรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร
เทคนิคจ้างงาน
เคล็ดลับรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร การค้นหาพนักงานที่มีความสามารถ
อาจเป็นเรื่องยาก แต่การรักษาคนเก่ง
ให้อยู่กับองค์กร เป็นเรื่องยากยิ่งกว่า
หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่า
“คนเก่งอยู่ได้ไม่นาน”
    อ่านต่อ  
   
  เทคนิคจ้างงาน  
โค้ชชิ่งอย่างไรให้พนักงานอยากทำงานเป็นทีม
เทคนิคจ้างงาน
โค้ชชิ่งอย่างไรให้พนักงาน โค้ชชิ่งอย่างไร? จึงจะทำให้พนักงาน
อยากทำงานเป็นทีม ขั้นตอนและวิธี
การมีความสำคัญ ผู้ที่ทำหน้าที่โค้ชชิ่ง
พนักงานต้องปลูกฝังแนวคิดเพื่อการ
พัฒนาตัวเองให้พนักงานได้เรียนรู้
    อ่านต่อ  
   
 
ลงโฤษณากับ jobsDB รับ Central Gift Voucher กว่า 6000 บาท  
เทคนิคการจ้างงาน  
ค้นหางานง่าย ได้งานตรงใจ jobsDB search by salary  
เทคนิคการจ้างงาน  
Lets get branded with brandedAD+  
 
 
 
 
เทคนิคการจ้างงาน
เทคนิคการจ้างงาน     POST A JOB     เทคนิคการจ้างงาน   SEARCH CANDIDATES   เทคนิคการจ้างงาน   campnet ADVERTISE WITH US   เทคนิคการจ้างงาน
เทคนิคการจ้างงาน
There’s better out there.
Here’s where you find it.
Facebook
Twitter
Google Plus
Android app
iOS app
เทคนิคการจ้างงาน
เทคนิคการจ้างงาน
You received this email as a result of your registration with jobsDB.com. If you prefer not to receive any promotional emails from jobsDB.com or our advertisers, please go to jobsDB EMPLOYER section and log into your RMS account to unsubscribe.
เทคนิคการจ้างงาน
Please do not reply to this email. Should you have any enquiry, please contact us via [email protected]. Thank you.
เทคนิคการจ้างงาน
 
Scroll to Top