Corporate Seminar 2016

ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงาน
Corporate Seminar 2017 by jobsDB

เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ท่านจะได้รับ ทางบริษัทฯ จึงได้นำข้อมูลของคุณนพวรรณ จุลกนิษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ที่นำเสนอในวันสัมมนามาให้ท่านที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในการสรรหาบุคลากรขององค์กรต่อไป…เพราะเรามุ่งมั่นตั้งใจมอบสิ่งดี ๆ ให้แก่ลูกค้าทุกท่านด้วยใจอยู่เสมอ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

เกี่ยวกับกิจกรรม

ในอีกไม่เกิน 5 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะก้าวไปสู่โมเดล “Thailand 4.0” ตามเป้าหมายที่รัฐบาลได้ตั้งไว้ เพื่อนำพาประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” แน่นอนว่า เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง ย่อมมีผลต่อการสร้างแบรนด์องค์กร และการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคธุรกิจต่าง ๆ การสรรหาบุคลากรที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่งภายใต้การแข่งขันในโลกดิจิทัล จึงเป็นความท้าทายที่ HR จากทุกองค์กรต้องตื่นตัว ปรับตัว และเตรียมรับมือกับความก้าวล้ำ เพื่อปรับกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของเว็บไซต์หางานระดับแถวหน้าของประเทศไทย www.jobsdb.com ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวด้วยความเข้าใจ และพร้อมที่จะส่งมอบข้อมูลเชิงลึกของตลาดแรงงาน เพื่อเป็นแนวทางในการสรรหาว่าจ้างบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ เราไม่เคยหยุดการพัฒนานวัตกรรมการสรรหาบุคลากรเพื่อเติมเต็มความต้องการขององค์กร สร้างมิติใหม่ให้กับฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล (HR) ให้ดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิผล และตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะในแง่มุมต่าง ๆ ขององค์กรได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จึงได้จัด Corporate Seminar 2017 by jobsDB ในหัวข้อ “ก้าวล้ำ นำเทรนด์การสรรหา กับ HR ยุค 4.0+ โดยมีคณะผู้บริหารจาก jobsDB เป็นผู้บรรยายเนื้อหาดังกล่าว

นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากสุดยอด HR มืออาชีพจากองค์กรชั้นนำมาร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ “คุณค่าของแบรนด์ : เจาะลึก เข้าถึง ดึงคนเก่ง ให้เป็นหนึ่งในองค์กร” ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์และมุมมองด้านการสรรหาบุคลากรในอนาคต รวมถึงถ่ายทอดความรู้ แนะนำแนวทางการสรรหาว่าจ้างบุคลากร เพื่อยกระดับบุคลากรในวงการทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดแรงบันดาลใจ พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเผยแพร่ข้อมูล เจาะลึกแนวทางการสรรหาบุคลากรของ HR ในยุค 4.0 ที่จะเปลี่ยนโฉมการทำงานให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ด้วยเทคโนโยลีดิจิทัลที่สร้างสรรค์
  • ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ เพื่อสร้างสุขให้แก่บุคลากรภายในองค์กร และพิชิตใจผู้สมัครผ่านการจ้างงาน
  • แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในแวดวงการสรรหาบุคลากรจาก HR มืออาชีพจากองค์กรชั้นนำ
  • ยกระดับบุคลากรในวงการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานระดับสากล

ความพิเศษภายในงาน

เป็นงานที่รวมตัวของผู้บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล และพัฒนาบุคลากรจากองค์กรชั้นนำในประเทศไทย รวมถึงการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิในวงการ ที่พร้อมเจาะลึก และเผยวิธีการสร้างแบรนด์ด้วยแคมเปญสุดเด็ด ที่นอกจากจะช่วยให้การบริหารบุคลากรภายในองค์กรประสบความสำเร็จ และมีความสุขแล้ว ยังช่วยสื่อสารแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักแก่สังคมภายนอก นับเป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยขับเคลื่อนให้การสรรหาบุคลากรเป็นเรื่องง่ายภายใต้การแข่งขันที่สูงในโลกดิจิทัล

jobsDB มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสส่งต่อองค์ความรู้อันทรงคุณค่านี้ เพื่อเป็นแนวทางก้าวสู่ความสำเร็จ และเป็นการตอบแทนความไว้วางใจที่ท่านมอบให้เราด้วยดีเสมอมา

.

กำหนดการ

วันที่: 1 มิถุนายน 2560
เวลา: 13.00 – 17.00 น.
สถานที่: โรงแรม ดับเบิ้ล ยู กรุงเทพฯ
ห้องเกรทรูม ชั้น 3 (สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี)
   
 
Scroll to Top