PASONA RECRUITMENT

เกี่ยวกับ พาโซนา (ไทยแลนด์)

Pasona ก่อตั้งที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 1976 ในปัจจุบันมีออฟฟิสทั้งหมด 110 แห่งในประเทศญี่ปุ่น และ 34 แห่งในต่างประเทศทั่วโลก

บริษัท จัดหางาน พาโซนา (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท พาโซนา เอชอาร์ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด ไม่เพียงแต่ให้บริการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ แต่ยังมีบริการให้คำปรึกษาในทุกด้านเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การสรรหา อบรม ทดสอบความถนัดของพนักงาน ดูแลแผนการเกษียณของพนักงาน รวมถึงให้คำปรึกษาในเรื่องการจ้างงาน และกฎหมายแรงงาน

Pasona Group Inc.

เกี่ยวกับ Pasona Group Inc.

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pasonagroup.co.jp/english/

Scroll to Top