CIMB THAI

ร่วมงานกับ ซีไอเอ็มบี Forward Together

CIMB เป็นสถานที่ทำงานที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะทำให้พนักงานดึงศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองออกมา พนักงานทุกคนจะเจริญเติบโตในวัฒนธรรมที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานแห่งความซื่อสัตย์สูงสุด

เราเชื่อว่าในทุกวัฒนธรรมล้วนมีคุณค่า และเราเปิดโอกาสให้พนักงานได้ทำงานและดึงศักยาภาพของตนเองออกมา และเติบโตสู่การเป็นผู้นำแห่งอาเซียนด้วยกัน

เราให้คุณค่ากับอนาคตของคุณเช่นเดียวกับที่เราให้คุณค่าของสังคม
ร่วมงานกับเรา…สู่การเดินทางครั้งใหม่กับธนาคารชั้นนำแห่งอาเซียน

เพราะเราคือ CIMB

Toward an ASEAN Champion ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นธนาคารสากลแห่งภูมิภาค

Thriving on Diversity เราให้คุณค่าและความสำคัญกับพนักงานเสมือนสินทรัพย์ และเชื่อว่าความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนเป็นกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนเราไปข้างหน้า

Obsessed with Talent Growth เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมการเติบโตและการขยายขีดความสามารถของพนักงาน

Competitive Remuneration นอกจากรายได้และความมั่นคง เราพร้อมสร้างสรรค์สวัสดิการใหม่ ๆ ให้เหมาะสมกับพนักงานที่มีความต้องการที่หลากหลาย เช่น พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมที่ทันสมัย (3D Academy) แผนการทำงานแบบยืดหยุ่น (Flexible Work Arrangements)

Corporate Responsibility Leadership เราเชื่อในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) เราจึงนำรายได้ส่วนหนึ่งมาสร้างสรรค์โครงการต่าง ๆ กลับคืนสู่สังคม เช่น ทุนการศึกษา (CIMB ASEAN Scholarship) การแข่งขันชิงรางวัลระดับอาเซียน (CIMB 3D Conquest)

Dynamic Workplace เราสนับสนุนสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนุกสนาน ท้าทาย และสร้างสรรค์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และการเป็นธนาคารสากลแห่งภูมิภาคนั้นทำให้โอกาสของพนักงานที่ CIMB นั้นไม่มีที่สิ้นสุด


Scroll to Top