แนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนของเรา

เราตรวจสอบและกลั่นกรองเนื้อหาในทุกรีวิวให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชน เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุดในการช่วยเหลือผู้หางานให้ตัดสินใจเลือกบริษัทที่เหมาะสมได้

แนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชน สำหรับ Company Reviews

วัตถุประสงค์ของเราคือ การสร้างสรรค์พื้นที่แหล่งข้อมูลที่มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ที่ซึ่งคุณสามารถร่วมแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน ณ บริษัทใดบริษัทหนึ่งอันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้หางานรายอื่น ๆ ในการเลือกงานที่ใช่ได้ การจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ โปรดทำตามคำแนะนำง่าย ๆ เพียงไม่กี่ข้อ คุณก็จะสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับทุกคนได้

เคารพในสิทธิของผู้อื่น เราไม่อนุญาตให้มีการใช้ถ้อยคำหยาบคาย แสดงการคุกคาม ข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรง มีอคติทางเพศ ก้าวร้าว หรือแสดงความเกลียดชัง ใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม รวมถึงเนื้อหาในลักษณะกล่าวโจมตีผู้อื่นเพราะเชื้อชาติ หากคุณพบรีวิวใด ๆ ที่มีเนื้อหาหรือกิจกรรมที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบทันที

วิพากษ์วิจารณ์อย่างเป็นกลาง เราเชื่อว่าไม่ว่าบริษัทใดก็ตามย่อมมีทั้งข้อดีและข้อควรปรับปรุง ด้วยเหตุนี้ รีวิวจะเป็นประโยชน์มากที่สุดเมื่อผู้เขียนรีวิวนำเสนอความคิดเห็นอย่างเป็นกลาง เราจะไม่โพสต์รีวิวที่นำเสนอเนื้อหาที่มีลักษณะให้ร้าย หรือจงใจโจมตีผู้ประกอบการ

เขียนแต่เรื่องจริง แต่ละรีวิวควรมีเนื้อหาจากประสบการณ์การทำงานจริงของคุณกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเท่านั้น เราจะไม่โพสต์รีวิวที่มีการฉ้อโกง เป็นเท็จ ลอกเลียน หรือทำซ้ำ กรุณางดเว้นการเขียนเนื้อหาที่คัดลอกมาหรือได้รับการบอกเล่าจากผู้อื่น เช่น คัดลอกเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่น ๆ สื่อสังคมออนไลน์ อีเมล รีวิวที่อ้างอิงจากแหล่งอื่น ฯลฯ

เน้นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ วัตถุประสงค์หลักของการเขียนรีวิวก็เพื่อช่วยเหลือผู้หางานรายอื่น ๆ ดังนั้น เนื้อหาทั้งหมดควรจะให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงาน โดยอ้างอิงถึงประสบการณ์จริงจากการทำงาน ณ บริษัทใดบริษัทหนึ่ง เราจะไม่โพสต์รีวิวที่มีเนื้อหาเป็นลักษณะการตั้งกระทู้ เช่น การอภิปรายทั่ว ๆ ไป หรือความไม่พึงพอใจในการให้บริการ รวมถึงเนื้อหาใด ๆ ที่เปิดเผยความลับหรือละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

ไม่เผยแพร่ชื่อและข้อมูลส่วนตัว เราเชื่อว่าผู้เขียนรีวิวทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาโดยปราศจากความกังวลใจใด ๆ ด้วยเหตุนี้ รีวิวที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของเราจึงไม่มีการระบุชื่อหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้เขียนรีวิวโดยเด็ดขาด ยกเว้นว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทอย่างเป็นทางการ เช่น ซีอีโอ หรือ ประธานบริษัท เป็นต้น

ไม่เขียนในเชิงพาณิชย์ เราจะไม่โพสต์รีวิวใด ๆ ที่มีเนื้อหาทางการค้าเพื่อโฆษณาบริการและธุรกิจของบริษัท โดยระบุ URLs เพื่อลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือเขียนขึ้นเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว

jobsDB ไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงหรือความถูกต้องเกี่ยวกับรีวิวทั้งหมดได้ และไม่เลือกนำเสนอความคิดเห็นหรือรับรองความคิดเห็นใด ๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ jobsDB ทำหน้าที่รวบรวมและโพสต์ความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของเรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้หางานสามารถได้พบผู้ประกอบการที่เหมาะสมเท่านั้น

ใช้ภาษาสุภาพเหมาะสม ในปัจจุบันเรายอมรับการเขียนรีวิวเป็น ภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยทางเราจะไม่มีการตรวจสอบไวยากรณ์หรือการสะกดคำใด ๆ ทั้งสิ้น กรุณาใช้ตัวสะกดที่ถูกต้องตามหลักภาษาของคุณ ทุกรีวิวที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์จะแสดงข้อความตามจริงโดยไม่มีการแก้ไขประโยคหรือตัวหนังสือใด ๆ

ทุกรีวิวและความคิดเห็นที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์จะอยู่ภายใต้ ข้อกำหนด ในการใช้งานและ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

jobsDB ประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการอัปเดต ปรับปรุง แก้ไข หรือกำหนดเงื่อนไขใหม่ใน แนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชน ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ jobsDB ประเทศไทยได้ประกาศลงในเว็บไซต์ทันที หากคุณยังมีการเข้าใช้งานเว็บไซต์ก็จะเท่ากับว่าคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนที่เกิดขึ้น

เรามีวิธีการตรวจสอบรีวิวอย่างไร

เราตรวจสอบและกลั่นกรองเนื้อหาในทุกรีวิวให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในรีวิวนั้นมีข้อมูลที่จะช่วยเหลือผู้หางานรายอื่น ๆ ได้อย่างแท้จริง ความไว้วางใจของคุณเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญมาเป็นอันดับแรก ดังนั้น ขอให้มั่นใจว่าไม่มีบริษัทใด หรือแม้กระทั่ง jobsDB จะสามารถเข้าไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นได้เป็นอันขาด ทุกรีวิวที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์จะแสดงข้อความตามจริง

1. ผู้หางานเป็นผู้เขียนรีวิวเองทั้งหมด โดยเข้าไปเขียนรีวิวได้ที่ reviews.jobsdb.com/hk ซึ่งผู้หางานสามารถแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานในสถานประกอบการปัจจุบัน หรือที่ทำงานเก่าของพวกเขาได้ตามที่ต้องการ

2. เราใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบรีวิว ซึ่งแต่ละรีวิวที่ผู้เขียนรีวิวส่งเข้ามา เราจะนำเทคโนโลยีของเรามาใช้ตรวจสอบความเหมาะสมในเบื้องต้น

3. เรามีทีมงานที่ทำการตรวจสอบ ซึ่งแต่ละรีวิวจะถูกประเมินโดยอิงจากแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนของเรา หากทีมงานพบว่ามีเนื้อหาใดที่ถือว่าไม่เหมาะสม เราจะไม่โพสต์รีวิวนั้นและรีวิวนั้นจะถูกบล็อก ทั้งนี้ เราคงไม่สามารถที่จะประเมินความถูกต้องของเนื้อหาหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดได้ เนื่องจากรีวิวที่ถูกส่งเข้ามาเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละบุคคลเท่านั้น

แม้ว่าเราจะใช้เทคโนโลยีและมีทีมงานที่คอยตรวจสอบดูแล แต่บางครั้งรีวิวที่ไม่เหมาะสมก็อาจเล็ดลอดผ่านระบบไปได้ ซึ่งเป็นกรณีที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก ๆ แต่อย่างไรก็ดี เพื่อช่วยให้เราบริหารจัดการปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามีฟังก์ชัน รายงานรีวิวไม่เหมาะสม ที่จะช่วยให้เรารักษาคุณภาพของข้อมูลที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของเราให้ดียิ่งขึ้น

4. รายงานรีวิวไม่เหมาะสม ผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์จะสามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ รีวิวที่ถูกรายงานจะถูกตรวจสอบตามขั้นตอน หากเราพบว่ารีวิวใดไม่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เราจะดำเนินการลบรีวิวนั้นออกจากเว็บไซต์

jobsDB ไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงหรือความถูกต้องเกี่ยวกับรีวิวทั้งหมดได้ และไม่เลือกนำเสนอความคิดเห็นหรือรับรองความคิดเห็นใด ๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ jobsDB ทำหน้าที่รวบรวมและโพสต์ความคิดเห็นต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของเรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้หางานสามารถได้พบผู้ประกอบการที่เหมาะสมเท่านั้น

ทุกรีวิวและความคิดเห็นที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์จะอยู่ภายใต้ ข้อกำหนด ในการใช้งานและ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

jobsDB ประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการอัปเดต ปรับปรุง แก้ไข หรือกำหนดเงื่อนไขใหม่ใน แนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชน ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ jobsDB ประเทศไทยได้ประกาศลงในเว็บไซต์ทันที หากคุณยังมีการเข้าใช้งานเว็บไซต์ก็จะเท่ากับว่าคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนที่เกิดขึ้น

Does this provide the information you were looking for?

เราส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทุกรายโปรโมทแบรนด์องค์กรและสามารถตอบรีวิวได้

Company Reviews บนเว็บไซต์ jobsDB

เราตระหนักดีว่าคุณไม่ได้เข้ามาในเว็บไซต์เพื่อต้องการหางานตรงใจเพียงอย่างเดียว แต่คุณยังต้องการทำงานในองค์กรที่ใช่ด้วยเช่นกัน ดังนั้น เราจึงริเริ่มที่จะสร้างพื้นที่ที่คุณสามารถค้นหาและแบ่งปันข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทย ผ่านการเขียนรีวิวโดยบุคคลที่ทำงานในองค์กรนั้นจริง ๆ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

อ่านรีวิวและการให้คะแนนจริงเพื่อจะได้ทราบถึงประสบการณ์การทำงานในบริษัทนั้น และเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเลือกงานที่ใช่ของคุณ ทุกนาทีของชีวิตนั้นมีค่า อย่าเสียเวลากับงานที่ไม่ใช่อีกต่อไปเลย!

  • เขียนรีวิว
  • แนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชน
  • ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ
  • Scroll to Top