แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ
เราส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทุกรายโปรโมทแบรนด์องค์กรและสามารถตอบรีวิวได้
หน้าโปรไฟล์บริษัท

เรามุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะเป็นแหล่งรวมข้อมูลแห่งเดียวที่ผู้หางานสามารถเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับบริษัทที่พวกเขาอยากไปร่วมงานด้วยได้ ดังนั้น เราจึงได้เตรียมพื้นที่ในส่วนของ โปรไฟล์บริษัท เพื่อให้แต่ละบริษัทสามารถสื่อสารข้อมูลสำคัญถึงผู้หางานได้ และยังเปิดโอกาสให้พนักงานปัจจุบันหรืออดีตพนักงานของแต่ละองค์กรร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกได้อีกด้วย

เราจึงได้สร้างหน้าเว็บไซต์เหล่านี้ขึ้น โดยรวบรวมและนำเสนอข้อมูลที่ได้จากผู้หางาน ผู้ประกอบการ รวมถึงแหล่งข้อมูลอื่น ๆ

ในฐานะผู้ประกอบการ คุณสามารถระบุรายละเอียดโปรไฟล์บริษัทของคุณได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ระบุข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัทของคุณ โดยคุณสามารถพูดถึงพันธกิจและค่านิยมหลักขององค์กรได้ รวมถึงข้อมูลสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเลือกงานที่ใช่ของผู้หางานและยังสามารถช่วยให้คุณดึงดูดผู้สมัครงานตรงใจได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้ โปรดติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์หรือเจ้าหน้าที่ดูแล Account ของคุณ

2. การตอบรีวิว เราเชื่อว่าการที่ผู้หางานได้รับทราบข้อมูลจากผู้ประกอบการนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งจะช่วยแสดงให้ผู้หางานได้เข้าใจถึงมุมมองและความคิดเห็นของบริษัทได้อย่างชัดเจน การตอบรีวิวทั้งเชิงบวกและเชิงลบเป็นเรื่องที่ควรปฏิบัติเพราะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจที่บริษัทมีต่อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เขียนรีวิวอย่างจริงจัง คำตอบของคุณจะต้องสอดคล้องและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชน (ตามรายละเอียดที่แสดงอยู่ด้านล่างนี้)

เหนือสิ่งอื่นใด เราเชื่อในสังคมที่เปิดกว้างและมุ่งมั่นที่จะให้กลุ่มผู้ใช้งานจำนวนมากมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น เพื่อช่วยให้กลุ่มผู้หางานได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการเลือกงานที่ใช่ และเพื่อให้ผู้ประกอบการได้พบกับผู้สมัครงานที่เหมาะสมและตรงตามเป้าหมายของบริษัท ดังนั้น เราจึงตรวจสอบและกลั่นกรองเนื้อหาในทุกรีวิวให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชน อย่างไรก็ดี
เราไม่สามารถที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือประเมินความถูกต้อง เนื่องจากรีวิวทั้งหมดเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนรีวิวเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้บริษัทใด ๆ ลบหรือแก้ไขความคิดเห็นที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์

ผู้ประกอบการตอบรีวิวได้อย่างไร

เราสนับสนุนให้ผู้ประกอบการตอบรีวิวและแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นกับเหล่าผู้เขียนรีวิวจำนวนมาก ซึ่งการตอบรีวิวนั้นผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ jobsDB สามารถกระทำได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

หากต้องการตอบรีวิว คุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบและได้รับอนุญาตให้ตอบรีวิวในฐานะเป็นตัวแทนของบริษัทได้ หากคุณยังไม่มี Account สำหรับผู้ประกอบการ โปรดติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์หรือเจ้าหน้าที่ดูแล Account ของคุณเพื่อทำการลงทะเบียน

เมื่อคุณอยู่ในหน้าโปรไฟล์บริษัท คุณจะเห็นปุ่มอยู่ด้านข้างแต่ละรีวิวเพื่อให้คุณสามารถอ่านรีวิวฉบับเต็มและเลือกตอบรีวิวได้ ระบบจะมีการตรวจสอบรายละเอียดผู้ใช้งานและชื่อผู้ใช้ของคุณจะปรากฏในคำตอบรีวิว

โปรดระลึกไว้เสมอว่า คุณกำลังตอบรีวิวในฐานะตัวแทนของบริษัทในพื้นที่แสดงความคิดเห็นสาธารณะอยู่ ดังนั้น การตอบรีวิวที่ดีจึงควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. แสดงให้เห็นว่าคุณรับทราบความคิดเห็นของผู้เขียนรีวิว ด้วยการขอบคุณผู้เขียนรีวิวและแสดงให้เห็นว่าทุกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมีความสำคัญต่อคุณ โปรดตอบอย่างสุภาพและเป็นมืออาชีพ ไม่ใช้อารมณ์หรือมุ่งจะแก้ต่างให้องค์กรแต่เพียงอย่างเดียว

2. เน้นตอบประเด็นปัญหาโดยเฉพาะเจาะจง คำตอบทั่ว ๆ ไป จะไม่สามารถบ่งบอกได้ว่า คุณกำลังฟังเสียงความคิดเห็นเหล่านั้นอย่างแท้จริง ดังนั้น การตอบหรืออธิบายในแต่ละประเด็นปัญหากลับไปยังผู้เขียนรีวิวจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุด กล่าวขอบคุณสำหรับความคิดเห็นเชิงบวกและอธิบายถึงสิ่งที่คุณได้ทำเพื่อพัฒนาปรับปรุงที่เกี่ยวกับรีวิวเชิงลบ

3. ปิดท้ายด้วยข้อความในเชิงบวก พยายามที่จะจบท้ายการตอบรีวิวด้วยเรื่องราวดี ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทซึ่งคุณพิจารณาเห็นว่ามีความสำคัญเกี่ยวข้องกับผู้เขียนรีวิว

หากคำตอบของคุณเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนของเรา ก็จะได้รับการเผยแพร่ในเวลาไม่นาน คุณไม่สามารถแก้ไขคำตอบของคุณหลังจากส่งรีวิวแล้ว
หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถลบคำตอบเดิมของคุณและส่งคำตอบที่แก้ไขแล้วมาใหม่

คำตอบต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการตอบกลับต่อรีวิว ก็สามารถถูกรายงานรีวิวไม่เหมาะสมได้เช่นเดียวกันกับของผู้หางาน หากเราพบว่ารีวิวใดไม่เหมาะสมตาม แนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชน เราอาจดำเนินการลบรีวิวนั้นออกจากเว็บไซต์ชั่วคราวหรือถาวร

ทุกรีวิวและความคิดเห็นที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์จะอยู่ภายใต้ ข้อกำหนด ในการใช้งานและ คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

jobsDB ประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์ในการอัปเดต ปรับปรุง แก้ไข หรือกำหนดเงื่อนไขใหม่ใน แนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชน ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ jobsDB ประเทศไทยได้ประกาศลงในเว็บไซต์ทันที หากคุณยังมีการเข้าใช้งานเว็บไซต์ก็จะเท่ากับว่าคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนที่เกิดขึ้น

Does this provide the information you were looking for?

We have compiled a list of commonly asked questions in relation to posting comments and reviews in our community

Company Reviews บนเว็บไซต์ jobsDB

เราตระหนักดีว่าคุณไม่ได้เข้ามาในเว็บไซต์เพื่อต้องการหางานตรงใจเพียงอย่างเดียว แต่คุณยังต้องการทำงานในองค์กรที่ใช่ด้วยเช่นกัน ดังนั้น เราจึงริเริ่มที่จะสร้างพื้นที่ที่คุณสามารถค้นหาและแบ่งปันข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับบริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทย ผ่านการเขียนรีวิวโดยบุคคลที่ทำงานในองค์กรนั้นจริง ๆ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

อ่านรีวิวและการให้คะแนนจริงเพื่อจะได้ทราบถึงประสบการณ์การทำงานในบริษัทนั้น และเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเลือกงานที่ใช่ของคุณ ทุกนาทีของชีวิตนั้นมีค่า อย่าเสียเวลากับงานที่ไม่ใช่อีกต่อไปเลย!

  • เขียนรีวิว
  • แนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชน
  • ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ
  • Scroll to Top