มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้ว่างงาน สนใจลงทะเบียนได้ที่นี่ ผู้ให้การสนับสนุนมีดังต่อไปนี้
Scroll to Top