ใช้โปรไฟล์สมัครงานผ่าน jobsDB Mobile App

เพียงดาวน์โหลด jobsDB Mobile App พร้อมแล้วที่จะทำให้คุณออกจากกรอบเดิม ๆ ของการสมัครงานบนมือถือ


สมัครงานผ่าน jobsDB Mobile App
ประวัติการทำงานใน jobsDB โปรไฟล์
ประวัติการทำงานใน jobsDB โปรไฟล์

เพิ่มเติมประวัติการทำงาน

 • จุดหมายอยู่ที่ผลงาน ไม่ใช่อายุงานแสดงให้เห็นในสิ่งที่คุณรู้

 • ไม่จำเป็นจะต้องลงลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับความสำเร็จทุก ๆ อย่างที่ผ่านมา แต่ควรเขียนประวัติการทำงานที่สั้น ชัดเจน และได้ใจความเพื่อเชื่อมโยงทักษะในตำแหน่งงานเดิมไปสู่ตำแหน่งงานใหม่ที่สามารถทำประโยชน์ให้แก่บริษัทได้

 • จงใช้ประโยคสั้น ๆ ที่เป็นหัวข้อ

 • จงใช้ประโยคสั้น ๆ ในรูปแบบ Bullet Point ทำให้คนอ่านสามารถอ่านได้เร็วและง่ายขึ้น อีกทั้งยังมีความเข้าใจในสิ่งที่อ่านได้ชัดเจนขึ้น

 • แสดงให้เห็นว่าคุณรู้จักใคร

 • ถ้าต้องทำงานกับบุคคลสำคัญอย่างรองประธานบริษัทหรือผู้จัดการแผนก จงเขียนลงไปในประวัติการทำงานเพราะการทำงานที่ต้องรายงานบุคคลสำคัญ ทำให้ผู้ประกอบการอ่านประวัติการทำงานเห็นว่าคุณมีความสำคัญต่อองค์กร

เพิ่มข้อมูลการศึกษา

 • วุฒิการศึกษา

 • ให้เรียงจากวุฒิสูงสุดไปต่ำสุด โดยทั่วไปจะถือว่า วุฒิมัธยมปลายหรือ ปวช. เป็นวุฒิต่ำสุดที่ ควรอ้างถึง

ข้อมูลการศึกษาใน jobsDB โปรไฟล์
ทักษะการทำงานด้านอื่นใน jobsDB โปรไฟล์
ทักษะการทำงานด้านอื่นใน jobsDB โปรไฟล์

เพิ่มทักษะอื่น ๆ

  ทักษะความสามารถแบ่งออกเป็น Hard Skill และ Soft Skill

 • Hard Skill หรือ Qualification

 • คือ ทักษะที่จำเป็นในการทำงานในแต่ละสายอาชีพ คือทักษะส่วนใหญ่ที่เรียนมาในมหาวิทยาลัย

 • Soft Skill

 • คือ เป็นทักษะที่สามารถใช้ได้กับทุกสายอาชีพ เป็นลักษณะส่วนบุคคลที่สัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence Quotient) เช่นทักษะการสื่อสารการแก้ปัญหาความขัดแย้ง การจูงใจ การจัดการอารมณ์ของตัวเอง การเจรจาต่อรอง การคิดเชิงกลยุทธ์ การสร้างทีมงาน

ความรู้ด้านภาษาใน jobsDB โปรไฟล์

เพิ่มความรู้ด้านภาษา

 • หลาย ๆ บริษัทจะให้ความสำคัญกับการใช้ภาษา อังกฤษในที่ทำงาน หรือเรียกว่า Working Language ซึ่งภาษาอังกฤษเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่ง ที่คนทำงานต้องมี

 • นอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้ว ควรมีความรู้ความสามารถทางภาษาที่ 3 เพราะโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานที่มากกว่า ความต้องการของตำแหน่งงานที่ต้องใช้ภาษาที่ 3 มีจำนวนมาก แต่บุคลากรที่สามารถใช้ภาษาที่ 3 มีจำนวนน้อยอยู่ในตอนนี้

ความรู้ด้านภาษาใน jobsDB โปรไฟล์

กลับสู่ด้านบน

Scroll to Top