อะไรที่ทำให้รายงานซีรีส์พิเศษของเรามีศักยภาพมาก

เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สมบูรณ์และนำไปใช้ได้จริง รายงานต่าง ๆ ได้มาจากฐานข้อมูลที่กว้างขวางของหน่วยงานที่ 1 (1st party database) และการวิจัยนี้ดำเนินการโดยบริษัทวิจัยอิสระชั้นนำจากภายนอก

นำเสนออย่างเป็นกลางเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจด้านการสรรหาบุคลากร
สถิติล่าสุดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับปี 2565
ข้อมูลที่มีเนื้อหาละเอียดโดยแยกตามอุตสาหกรรมและสายงาน

ดาวน์โหลดรายงาน ที่นี่

รายงานที่ 1 รายงานอัตราเงินเดือนประจำปี 2565 เผยข้อมูลเจาะลึกขึ้น ละเอียดขึ้น

คุณจะพบกับ:
  • สรรหาบุคลากรอย่างมีกลยุทธ์ด้วยข้อมูลเงินเดือนในประเทศ เจาะลึกถึงอุตสาหกรรม สายงาน และระดับตำแหน่งงาน
  • เข้าใจสถานการณ์ตลาดงานในประเทศแบบเจาะลึก พร้อมรายละเอียดเทรนด์เงินเดือนตามสถานที่ทำงาน
ดาวน์โหลด

รายงานที่ 2 รายงานสถานการณ์ตลาดงานประจำปี 2564

พบกันเร็ว ๆ นี้

รายงานที่ 3 รายงานอัตราค่าตอบแทนและสวัสดิการประจำปี 2564

พบกันเร็ว ๆ นี้

รายงานที่ 4 รายงานบริษัทชั้นนำประจำปี 2564

พบกันเร็ว ๆ นี้
ต้องการความช่วยเหลือ?