ส่งคำเชิญสมัครงาน

ใครสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้บ้าง

ผู้ดูแล Account และผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต

  1. หน้าผลลัพธ์ Talent Search เลือกโปรไฟล์ที่ต้องการส่งคำเชิญสมัครงาน talent-search-screenshot-3
  2. หากต้องการส่งมากกว่า 1 คำเชิญสมัครงาน ให้เลือกกล่องข้อความที่อยู่ด้านหน้าถัดจากตำแหน่งงาน และชื่อบริษัท talent-search-screenshot-4
  3. คลิก icon-send-job-ad
  4. เลือกตำแหน่งงานที่ออนไลน์จากเมนู dropdown เพื่อส่งคำเชิญให้ผู้หางานมาสมัครงาน
  5. สามารถระบุข้อความเชิญชวนของคุณในกล่องข้อความ คลิกที่ ตัวอย่าง
    เพื่อดูอีเมลที่ได้ร่างไว้ก่อนหน้า talent-search-screenshot-9
  6. ตรวจสอบจำนวนเหรียญ และคลิกที่ icon-send-job-ads เพื่อยืนยันการส่งคำเชิญสมัครงาน
  7. เมื่อคำเชิญสมัครงานถูกส่งออกไปเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงการยืนยันการส่งคำเชิญสมัครงานไว้ที่ด้านบนของหน้า

หัวข้อนี้มีประโยชน์หรือไม่

Vote DownVote Up
Loading...
หัวข้อแนะนำสำหรับคุณ