นำบุ๊กมาร์กออกจากโปรไฟล์

  1. จาก Recruitment Centre dashboard คลิกที่เมนู Talent Search ด้านบน
  2. คลิกที่ บุ๊กมาร์ก เพื่อเข้าถึงโปรไฟล์ที่คุณได้ทำบุ๊กมาร์กไว้
  3. เลือกโปรไฟล์ที่คุณต้องการนำบุ๊กมาร์กออก และคลิกที่ img-btn-bookmark-th

    remove-bookmark-in-candidate-profile-a

  4. ระบบได้นำบุ๊กมาร์กออกจากโปรไฟล์เรียบร้อยแล้ว

    remove-bookmark-in-candidate-profile-b

หัวข้อนี้มีประโยชน์หรือไม่

Vote DownVote Up
Loading...