ดูใบแจ้งหนี้

ใครสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้บ้าง

ผู้ดูแล Account และ ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต

  1. จาก Recruitment Centre dashboard คลิกที่เมนู ใบแจ้งหนี้ ด้านบน
  2. คลิกที่ ใบแจ้งหนี้ เพื่อดูรายละเอียดใบแจ้งหนี้ และ Account
  3. ใช้ตัวกรอง หากต้องการดูรายละเอียดเฉพาะระยะเวลา หรือ เลขที่ใบแจ้งหนี้

    view-account-invoice-jobsdbth

หัวข้อนี้มีประโยชน์หรือไม่

Vote DownVote Up
Loading...