ตรวจสอบประวัติการใช้เครดิต

ใครสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้บ้าง

ผู้ดูแล Account และ ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต

  1. จาก Recruitment Centre dashboard คลิกที่เมนู ใบแจ้งหนี้ ด้านบน
  2. คลิกที่ประวัติการใช้เครดิต เพื่อดูการใช้งานเครดิตประกาศงาน เหรียญ และรายละเอียดอื่น ๆ
  3. ใช้ตัวกรอง หากต้องการดูรายละเอียดเฉพาะ Account ผู้ใช้งาน ระยะเวลา และกิจกรรม

    check-account-credit-history1

หัวข้อนี้มีประโยชน์หรือไม่

Vote DownVote Up
Loading...