เคล็ดไม่ลับกับการสรรหา

การสรรหาบุคคลากรในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย อาจต้องหาสิ่งที่ดึงดูดและเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัจจัยในการดึงดูดผู้สมัครงานคุณภาพที่เหมาะสมกับองค์กรของคุณ

loa-logo
Laws of Attraction

พบกับปัจจัยที่ดึงดูดผู้สมัครงาน และให้ผู้สมัครงานทำงานอยู่กับองค์กรอย่างยาวนาน ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากผลการวิจัยที่ครอบคลุมผู้สมัครงานกว่า 6,000 ราย จาก 20 ธุรกิจ

icon-opacity-transparent
เคล็ดไม่ลับกับการสรรหาพนักงานโดนใจ

แนวทางปฏิบัติที่ดีในการสรรหาบุคลากรเพื่อปรับปรุงกระบวนการจ้างงานและผลลัพธ์ให้มีประสิทธิภาพ