ฟีเจอร์ที่ช่วยให้เข้าถึงผู้หางานที่ใช่ได้ง่ายขึ้น

ส่งคำเชิญให้ผู้หางาน

มีเคล็ดลับ ดังนี้

 1. เลือกใช้หัวข้อที่ชัดเจนและเชิญชวน เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้หางาน
 2. อธิบายเกี่ยวกับบริษัทสั้น ๆ พร้อมบอกเหตุผลที่ต้องการติดต่อผู้หางาน
 3. หาความเชื่อมโยงกับผู้หางานด้วยการอ้างอิงข้อมูลจากโปรไฟล์ของเขา
ติดต่อกับผู้สมัครงาน

สิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบัติในการติดต่อกับผู้หางานครั้งแรก

สิ่งที่ควรปฏิบัติ

 1. อธิบายให้ผู้หางานทราบว่าคุณติดต่อเขาได้อย่างไร และควรบอกเหตุผลในการติดต่อ
 2. สอบถามผู้หางานว่าเขาเปิดรับโอกาสงานใหม่หรือไม่
 3. ให้ความสนใจกับสิ่งที่ผู้หางานต้องการจะบอก
 4. อธิบายคร่าว ๆ เกี่ยวกับลักษณะงานและโอกาสเติบโตในอาชีพ

สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ

 1. ใช้น้ำเสียงดุดัน
 2. เสนอตำแหน่งงานแบบทันทีเกินไป
 3. ใช้ภาษาทั่ว ๆ ไปในการสื่อสาร แต่ควรปรับคำพูดให้เหมาะสมกับผู้หางานแต่ละคน
 4. ไม่ติดตามผล หลังจากติดต่อพูดคุยกันไปแล้ว