ฟีเจอร์ที่ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการสรรหาบุคลากรให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

สร้างความแตกต่างให้องค์กรคุณ

ปัจจัยต่าง ๆ ทั้งค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร ล้วนมีผลต่อการตัดสินใจสมัครงานของผู้หางาน องค์กรจึงควรประชาสัมพันธ์แบรนด์ผ่านบริการ ดังต่อไปนี้

 • ประกาศงานแบบมาตรฐาน
 • Branded Ad
 • แบนเนอร์
ประกาศงานแบบมาตรฐาน

jobad

Branded Ad

ฟังก์ชันใหม่อันทรงประสิทธิภาพ ในการดึงดูดผู้หางานที่มีคุณภาพมาร่วมงาน

brandedad

ข้อดีของการใช้ Branded Ad

 1. ดึงดูดคนที่ใช่ด้วย 3 จุดขายที่แสดงถึงคุณค่าแบรนด์ขององค์กร
 2. เต็มที่กับประกาศงานที่ใหญ่ขึ้นถึง 2 เท่า เพื่อแสดงภาพลักษณ์ขององค์กรได้ทันที
 3. แตกต่างจากคู่แข่งด้วยแบนเนอร์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะองค์กรคุณ

ดูตัวอย่าง

แบนเนอร์และการทำการตลาดออนไลน์โดยใช้อีเมล (eDM)

ใช้ประโยชน์จากเครื่องมืออันทรงพลังในการสื่อสารและเชื่อมโยงกับผู้หางานที่เหมาะสม

 1. แบนเนอร์
  เพิ่มการสร้างแบรนด์และดึงดูดความสนใจของผู้หางาน
 2. การทำการตลาดออนไลน์โดยใช้อีเมล (eDM)
  เข้าถึงผู้หางานได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ซี่งช่วยเพิ่มโอกาสในการรับใบสมัครงานที่มากขึ้น