ฟีเจอร์ที่ช่วยให้พบผู้สมัครงานที่ดีที่สุด

ผู้ใช้งานและการทำงานร่วมกับผู้สรรหาท่านอื่น
 1. เลือกผู้ใช้งานให้มีสิทธิ์เข้าถึงเฉพาะบางหัวข้อ
  ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกผู้ใช้งานและกำหนดการเข้าถึงได้ เช่น ผู้จัดการฝ่ายสรรหาสามารถเข้าถึงข้อมูลของประกาศงานทั้งหมดหรือบางประกาศงานเท่านั้น
 2. สรรหาร่วมกับแผนกอื่น ๆ
  ผู้ใช้งานที่เลือกไว้สามารถทำงานร่วมกับผู้มีอำนาจตัดสินใจว่าจ้างท่านอื่นบนแพลตฟอร์มและเวลาเดียวกันได้

th_invite-users

การคัดเลือกและคัดกรอง
 1. ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องแบบทันที
  โปรไฟล์ของผู้สมัครงานที่เหมาะสมมากที่สุดจะอยู่อันดับแรก ๆ ของผลการค้นหา เพื่อให้ง่ายต่อการคัดเลือก
 2. การค้นหาผู้สมัครงานที่เหมาะสม
  ใช้เครื่องมือคัดกรองการค้นหาที่หลากหลาย ซี่งสามารถกำหนดการค้นหาได้ตามความต้องการ เพื่อให้ได้ผู้สมัครงานที่เหมาะสม
 3. การประมวลผลกระบวนการสรรหาแบบทันท่วงที
  ทั้ง “ผู้ที่น่าสนใจ” และ “ไม่เหมาะสม” ช่วยอำนวยความสะดวกให้การจัดการผู้สมัครงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
เรซูเม่ของผู้สมัครงาน
 1. ข้อมูลสำคัญที่โดดเด่น
  นำเสนอข้อมูลสำคัญของผู้สมัครงาน เพื่อให้คุณประเมินคุณภาพและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
 2. เรซูเม่ที่พร้อมสำหรับการพิจารณา
  สามารถคลิกที่ข้อมูลสำคัญของผู้สมัครงานที่กำลังพิจารณาอยู่ เพื่อดูเรซูเม่ฉบับเต็ม และดาวน์โหลด