สถานการณ์ตลาดงาน
(มิถุนายน 2563)

วิกฤต COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดงานอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

เพื่อเข้าใจสถานการณ์การจ้างงานในประเทศให้ดียิ่งขึ้น

คลิกที่นี่ เพื่อรับรายงานผลการวิเคราะห์ตลาดงานล่าสุดของเราฟรี

ดาวน์โหลดรายงาน สถานการณ์ตลาดงาน (มิถุนายน 2563) ฟรี