COVID-19

[COVID-19] วิธีป้องกันและลดการระบาดไวรัส COVID-19 ในที่ทำงานของคุณ

วิธีป้องกันและลดการระบาดไวรัส COVID-19 ในที่ทำงานของคุณ ที่ทำงานเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีผู้คนรวมตัวอยู่กันจำนวนมาก รวมถึงมีบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อทางธุรกิจ จึงอาจเป็นที่มาของเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เป็นต้นเหตุของโรคติดต่อได้ ทั้งไข้หวัดใหญ่ หรือการแพร่ระบาดของไวรัส ดังนั้น ทั้งผู้บริหารและพนักงานเองควรร่วมมือกันปฏิบัติตนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในที่ทำงานซึ่งจะกระจายไปสู่คนอื่น ๆ ได้ มาตรการ 4 ข้อ ช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส รักษาความสะอาดในที่ทำงาน การทำความสะอาดในบริษัทเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยลดการแพร่ระบาดจากการสัมผัสหรือพูดคุยของพนักงาน เพราะฉะนั้น สิ่งแรกที่บริษัทต่าง…

[COVID-19] นโยบายบริษัทกับการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดทั้งองค์กร

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงของไวรัสโคโรนา ส่งผลให้หลายธุรกิจต้องปรับแผนการทำงานเพื่อป้องกันการระบาดของโรคในองค์กร และลดความเสี่ยงที่พนักงานจะติดเชื้อจากภายนอก แต่ละองค์กรไม่เพียงแต่ต้องสรรหามาตรการในการทำงานอย่างเดียวเท่านั้น ยังต้องมีมาตรการในการเยียวยาพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีกด้วย นโยบายบริษัทช่วงโควิด-19 ระบาด ล่าสุดหลังจากมีประกาศการใช้ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายบริษัทเห็นชอบนโยบายในการทำงานแบบ Work from Home มากขึ้น โดยอาจมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันไป เช่น อนุญาตให้ Work from Home เฉพาะคนที่ต้องใช้บริการรถสาธารณะมาทำงาน…

[COVID-19] ภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวต่อไป

การระบาดของไวรัสโคโรนาที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 นอกจากจะมีผลกระทบกับองค์กรแล้ว ขวัญและกำลังใจของพนักงานภายในเองก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามไปได้เลย ดังนั้น การตัดสินใจของผู้นำในองค์กรจึงมีบทบาทอย่างมาก ที่นอกจากจะสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงานแล้ว ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าได้อีกด้วย ภาวะผู้นำที่สำคัญในการจัดการองค์กร ต้องมีความเชื่อใจลูกน้อง การทำงานโดยเฉพาะการทำงานแบบ Work from Home นั้น ถือว่าเป็นโจทย์ใหม่สำหรับผู้บริหารองค์กรที่ต้องเข้าออฟฟิศอยู่ตลอด แต่ในสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อเพิ่มเติมตามนโยบายรัฐ ซึ่งการ Work from Home นี้เป็นหนึ่งในมาตรการที่บริษัทออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานของพนักงาน และในการทำงานลักษณะนี้หลายองค์กรอาจมีการออกแบบระบบมาเพื่อตรวจเช็คการทำงานของพนักงานว่าทำงานอยู่จริงหรือไม่ ทำงานกี่นาที กระทั่งพักกี่นาที โดยในทางปฏิบัติแล้วการทำงานในลักษณะที่ต้องมีการตรวจสอบเช่นนี้เป็นการทำงานที่ไม่ค่อยเวิร์คเท่าที่ควร…

ข่าวสารและกิจกรรม

“จ๊อบส์ ดีบี” เปิดผลสำรวจผลกระทบผู้ประกอบการและคนทำงาน ช่วงโควิด-19 พบคนทำงานกว่า 9% ถูกเลิกจ้าง ดัชนีความสุขลดลงกว่าครึ่ง

“จ๊อบส์ ดีบี” ขยายโครงการ #TogetherAhead ช่วยคนหางาน ช่วยภาคธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ประกาศงานเงินเดือนต่ำกว่า 15,000 ฟรี ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2563 “จ๊อบส์ ดีบี” เผยผลสำรวจผู้ประกอบการถึงการจ้างงานครึ่งหลังของปี 2563 กว่า 88% คาดว่าการจ้างงานจะกลับมา    กรุงเทพฯ 23 มิถุนายน 2563…

ออฟฟิศนี้ มีพื้นที่เพื่อแม่แล้วหรือยัง?

ปัจจุบันพนักงานหญิงมีบทบาทและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรมากขึ้น และส่วนหนึ่งของพนักงานหญิงเหล่านั้น นอกจากสถานะคนทำงานยังอาจพ่วงสถานะของการเป็นแม่ ที่ทั้งต้องทำงานไปด้วย และเลี้ยงลูกไปด้วย ทั้งนี้ ยูนิเซฟและองค์การอนามัยโลกแนะนำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวใน 6 เดือนแรก และกินนมแม่ร่วมกับอาหารตามวัยจนถึงอายุ 2 ปีหรือนานกว่านั้น แต่ในประเทศไทย มีแม่เพียงร้อยละ

กรมการจัดหางานยุคใหม่ ทันทุกเทรนด์ ทันทุกตลาดงาน กับ jobsDB

เพราะประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 แน่นอนว่า ตลาดงานและการสรรหาบุคลากรย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา กรมการจัดหางาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

รายงาน สถิติ ที่น่าสนใจ

รายงานสถานการณ์ตลาดงานในช่วงโควิด-19

สถานการณ์โควิด-19 ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในตลาดงาน ในฐานะพันธมิตรด้านการสรรหาบุคลากร เราจึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน ตลาดงาน ด้วยการจัดทำรายงานสถานการณ์ตลาดงานในช่วงโควิด-19 ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกท่านทราบข้อมูล ความเคลื่อนไหว และผลกระทบ จากการจ้างงานในช่วงโควิด-19 และก้าวผ่านช่วงความท้าทายนี้ไปด้วยกัน

สถานการณ์ตลาดงาน (มิถุนายน 2563)

วิกฤต COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดงานอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อเข้าใจสถานการณ์การจ้างงานในประเทศให้ดียิ่งขึ้น คลิกที่นี่ เพื่อรับรายงานผลการวิเคราะห์ตลาดงานล่าสุดของเราฟรี

แนวโน้มการจ้างงาน

เพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาบุคลากรด้วย Premium Ad Bundles

การสรรหาบุคลากรคุณภาพที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และทักษะการทำงานที่แตกต่างกันในองค์กร รวมถึงตำแหน่งงานที่มีการแข่งขันสูง และต้องการอย่างเร่งด่วนเป็นความท้าทายที่หลาย ๆ องค์กรกำลังประสบอยู่ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าประกาศงานนั้นจะเป็นตำแหน่งงานที่เปิดรับเพื่อทดแทนพนักงานที่ลาออกไปแล้ว หรือตำแหน่งงานเปิดใหม่เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ บวกกับข้อจำกัดเรื่องของระยะเวลาในการสรรหาที่เร่งด่วน จึงทำให้การลงประกาศงานรูปแบบเดียวกันอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกใช้ประเภทของประกาศงานที่เหมาะสมกับแต่ละตำหน่งงาน ซึ่งแพ็กเกจใหม่ของเรา Premium Ad Bundles จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาบุคลากรของท่านได้เป็นอย่างดี สามารถเพิ่มความยืดหยุ่น เพิ่มความคุ้มค่า และสร้างแบรนด์ให้กับองค์กรของท่านได้อีกด้วย เพราะเป็นการแพ็กเกจประกาศงานอันทรงพลังที่ผสมผสานระหว่าง brandedAd+…

ก้าวทันตลาดงาน ปี 2560 ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัวอย่างไรให้ดึงดูดผู้หางาน

จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ค่อนข้างผันผวน และอยู่ในภาวะชะลอตัวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ส่งผลให้ภาพรวมของตลาดงานในปี 2560 ถูกคาดการณ์ว่าต้องอยู่ในภาวะซบเซาตามไปด้วยอย่างแน่นอน jobsDB จึงเชิญชวนให้ทุกคนมาก้าวให้ทันกับสถานการณ์ ด้วยข้อมูล

6 คำแนะนำ เมื่อต้องจ้างพนักงาน Millennials

ปัจจุบันพนักงานกลุ่ม Millennials น่าจะมีจำนวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับพนักงานรุ่นอื่นในจำนวนแรงงานทั้งหมด หรืออาจจะกล่าวได้ว่าคนกลุ่มนี้เป็นตัวแทนของพนักงานที่มีความสามารถสูง (Talents) ในตลาดงาน จึงไม่น่าแปลกใจที่โลกธุรกิจในทุกวันนี้จะให้ความสำคัญกับคนกลุ่มนี้อย่างมาก

ได้คนที่ใช่ ได้ใจคนเก่ง

แก้ไขจุดอ่อนในการจ้างงาน จากข้อผิดพลาดของ HR รุ่นก่อน

ทุกวันนี้การผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันของพนักงานหน้าเก่าและใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และการลาออกของพนักงานก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาที่ยากจะควบคุมได้ ฉะนั้นกระบวนการค้นหาและว่าจ้างพนักงานใหม่จึงเป็นภารกิจที่ค่อนข้างยุ่งยากและท้าทายสำหรับพนักงานฝ่ายบุคคล

ออฟฟิศไกล บริษัทเล็ก ทำอย่างไรให้มีคนสนใจมาร่วมงาน

มีผู้ประกอบการ SME จำนวนมากที่พยายามหาคนรุ่นใหม่มาร่วมงานเพื่อขับเคลื่อน และขยายขนาดองค์กร แต่ต้องพบกับปัญหาเรื่องของการเดินทางมายังออฟฟิศ ที่ไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองหรือในจุดศูนย์กลาง เดินทางลำบาก และไม่มีรถไฟฟ้าเข้าถึง อีกทั้งยังเป็นองค์กรที่อาจไม่ได้มีชื่อเสียงที่โดดเด่นนัก

5 วิธีทำองค์กรเล็กๆ ให้เป็นองค์กรในฝันของคนรุ่นใหม่

          ในตลาดงานเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า คนรุ่นใหม่ล้วนอยากเข้าทำงานในองค์กรที่มีชื่อในระดับประเทศ ซึ่งข้อมูลจากผลสำรวจของ jobsDB ระบุว่า 10 องค์กรยอดนิยมในประเทศไทยที่คนอยากทำงานด้วยมากที่สุดประจำปี 2560 ได้แก่

ต้องการความช่วยเหลือ?