รายงานสถานการณ์ตลาดงานในช่วงโควิด-19

สถานการณ์โควิด-19 ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในตลาดงาน

ในฐานะพันธมิตรด้านการสรรหาบุคลากร เราจึงพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนตลาดงาน ด้วยการจัดทำรายงานสถานการณ์ตลาดงานในช่วงโควิด-19 ขึ้น

เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกท่านทราบข้อมูล ความเคลื่อนไหว และผลกระทบจากการจ้างงานในช่วงโควิด-19 และก้าวผ่านช่วงความท้าทายนี้ไปด้วยกัน

ดาวน์โหลดรายงานสถานการณ์ตลาดงานในช่วงโควิด-19 ฟรี

ต้องการความช่วยเหลือ?