[COVID-19] วิธีป้องกันและลดการระบาดไวรัส COVID-19 ในที่ทำงานของคุณ

วิธีป้องกันและลดการระบาดไวรัส COVID-19 ในที่ทำงานของคุณ ที่ทำงานเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีผู้คนรวมตัวอยู่กันจำนวนมาก รวมถึงมีบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อทางธุรกิจ จึงอาจเป็นที่มาของเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เป็นต้นเหตุของโรคติดต่อได้ ทั้งไข้หวัดใหญ่ หรือการแพร่ระบาดของไวรัส ดังนั้น ทั้งผู้บริหารและพนักงานเองควรร่วมมือกันปฏิบัติตนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในที่ทำงานซึ่งจะกระจายไปสู่คนอื่น ๆ ได้ มาตรการ 4 ข้อ ช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส รักษาความสะอาดในที่ทำงาน การทำความสะอาดในบริษัทเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยลดการแพร่ระบาดจากการสัมผัสหรือพูดคุยของพนักงาน เพราะฉะนั้น สิ่งแรกที่บริษัทต่าง…

[COVID-19] นโยบายบริษัทกับการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดทั้งองค์กร

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงของไวรัสโคโรนา ส่งผลให้หลายธุรกิจต้องปรับแผนการทำงานเพื่อป้องกันการระบาดของโรคในองค์กร และลดความเสี่ยงที่พนักงานจะติดเชื้อจากภายนอก แต่ละองค์กรไม่เพียงแต่ต้องสรรหามาตรการในการทำงานอย่างเดียวเท่านั้น ยังต้องมีมาตรการในการเยียวยาพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีกด้วย นโยบายบริษัทช่วงโควิด-19 ระบาด ล่าสุดหลังจากมีประกาศการใช้ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้หลายบริษัทเห็นชอบนโยบายในการทำงานแบบ Work from Home มากขึ้น โดยอาจมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันไป เช่น อนุญาตให้ Work from Home เฉพาะคนที่ต้องใช้บริการรถสาธารณะมาทำงาน…

[COVID-19] ภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวต่อไป

การระบาดของไวรัสโคโรนาที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19 นอกจากจะมีผลกระทบกับองค์กรแล้ว ขวัญและกำลังใจของพนักงานภายในเองก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามไปได้เลย ดังนั้น การตัดสินใจของผู้นำในองค์กรจึงมีบทบาทอย่างมาก ที่นอกจากจะสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงานแล้ว ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าได้อีกด้วย ภาวะผู้นำที่สำคัญในการจัดการองค์กร ต้องมีความเชื่อใจลูกน้อง การทำงานโดยเฉพาะการทำงานแบบ Work from Home นั้น ถือว่าเป็นโจทย์ใหม่สำหรับผู้บริหารองค์กรที่ต้องเข้าออฟฟิศอยู่ตลอด แต่ในสถานการณ์โรคระบาดแบบนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อความปลอดภัย และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อเพิ่มเติมตามนโยบายรัฐ ซึ่งการ Work from Home นี้เป็นหนึ่งในมาตรการที่บริษัทออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานของพนักงาน และในการทำงานลักษณะนี้หลายองค์กรอาจมีการออกแบบระบบมาเพื่อตรวจเช็คการทำงานของพนักงานว่าทำงานอยู่จริงหรือไม่ ทำงานกี่นาที กระทั่งพักกี่นาที โดยในทางปฏิบัติแล้วการทำงานในลักษณะที่ต้องมีการตรวจสอบเช่นนี้เป็นการทำงานที่ไม่ค่อยเวิร์คเท่าที่ควร…

[COVID-19] เปิดแผนฝ่าวิกฤติป้องกันไวรัส COVID-19 ทางรอดของผู้ประกอบการ

ท่ามกลางวิกฤต COVID-19 ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดไปยังหลายประเทศรวมถึงในประเทศไทยเอง ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนที่ต้องคอยเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทางด้านภาคธุรกิจก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมการส่งออก การท่องเที่ยวและงานบริการ ที่ต้องสูญเสียรายได้มหาศาลจากนักท่องเที่ยว ในส่วนของผู้ประกอบการก็ควรมีมาตรการด้านสาธารณสุขพื้นฐานบริการให้กับพนักงาน โดยยึดหลักแผนความต่อเนื่องของธุรกิจในภาวะฉุกเฉิน (Business Continuity Plan – BCP) ของสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มาปรับใช้เพื่อป้องกันไวรัส COVID-19 ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค และช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ในภาวะวิกฤติเช่นนี้ การบริหารบุคลากร กำหนดทีมเฉพาะกิจเพื่อติดตามปัญหาและป้องกันไวรัส…