Work from Home ไม่ให้อ้วน วิธีเด็ดๆ ที่คุณนำไปใช้ได้

           ในช่วงโควิด – 19 แบบนี้ หลาย ๆ บริษัทก็มีนโยบายให้พนักงาน Work From Home ทำให้หลาย ๆ คนต้องทำงานที่บ้านกันเป็…