เหตุใดองค์กรต้องจัดทำ Training Roadmap

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          เมื่อองค์กรรับพนักงานใหม่เข้ามาทำงานควรมีการวางแผนเส้นทางสายอาชีพของพนักงานแต่ละคนว่า ภายในกี่ปีจะได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นไป และเขาจะขึ้นไปถึงตำแหน่งใด ใช้เวลารวมทั้งสิ้นกี่ปี เพื่อที่จะกำหนดว่าในระหว่างนั้นเขาต้องได้รับการฝึกอบรมอะไรบ้าง เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมีมูลค่าเพิ่ม มีความพร้อมสำหรับตำแหน่งสูงขึ้นไป ในการที่จะช่วยพัฒนาบริษัทให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้นต่อไป

          คุณธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ผู้เขียนหนังสือ “Training Roadmap ตาม Competency…เขาทำกันอย่างไร” เล่าว่า การที่หลายองค์กรยังทำ Training Roadmap ไม่ประสบความสำเร็จเป็นเพราะ

  1. Training Roadmap ที่จัดทำนั้นไม่สอดคล้องกับ Competency ที่กำหนดไว้ เพราะส่วนมากยังยึดติดกับหลักสูตรต่าง ๆ ที่กำหนดไว้แต่ดั้งเดิม จึงยังคงอบรมต่อ ๆ กันมา ถึงแม้จะทราบว่าหลักสูตรนั้นไม่ได้ผล แต่ก็ไม่กล้าตัดออก
  2. บางองค์กรที่ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดหลักสูตร มักจะพบว่า ผู้บริหารบางคนชอบกำหนดหลักสูตรตามความต้องการของตนเอง โดยที่หลักสูตรเหล่านั้นไม่ได้สอดคล้องกับแผนงานหรือว่าเป้าหมายขององค์กรมากนัก จึงเป็นการจัดอบรมที่สูญเปล่าเสียมากกว่าจะได้ประโยชน์
  3. บางองค์กรทำ Training Roadmap ออกมาในเชิงปริมาณ ใครเห็นก็ต้องโอ้โห น่าทึ่งจริง ๆ องค์กรนี้ แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ว ประโยชน์ใช้สอยจริง ๆ สำหรับคนในองค์กรมีเพียงนิดเดียวเท่านั้น

          แต่หากมีการวางแผนทำ Training Roadmap อย่างเป็นระบบและดำเนินการตามแผน ก็จะสามารถเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในองค์กรได้เป็นอย่างดี โดยการทำ Training Roadmap มีผลดีหลายประการ ดังนี้

  1. ทำให้บุคลากร ซึ่งถือว่าเป็น “คนใน” ได้เจริญเติบโตไปพร้อมกับองค์กร ซึ่งคนในเหล่านี้จะเป็นผู้นำองค์กรหรือผู้เชี่ยวชาญขององค์กรในอนาคต
  2. เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในองค์กร
  3. เพิ่มมูลค่า “ทุนมนุษย์” ในองค์กรโดยการวางแผนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
  4. แผนงานการฝึกอบรมในองค์กรบุคลากรมีโอกาสเรียนรู้ลักษณะงานที่แตกต่างและหลากหลาย
  5. บุคลากรในองค์กรจะมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ในที่สุด

          องค์กรที่มองการณ์ไกล เขาจะมีวางแผนระยะยาว ที่ไกลกว่า 1 ปี และมองไปยังอนาคตของบุคลากรในตำแหน่งงานต่าง ๆ ด้วยการทำ Training Roadmap เพื่อวางกลยุทธ์ไว้ล่วงหน้าเสมอ จึงไม่แปลกใจเลยที่บรรดาองค์กรชั้นนำจึงเดินนำหน้าผู้อื่นอยู่ก้าวหนึ่งเสมอ

บทความยอดนิยม
“ภาษี” เป็นหน้าที่พื้นฐานของประชาชนที่จะต้องจ่ายให้รัฐเพื่อนำไปบริหารประเทศ ทำให้ในชีวิตของเราหลีกเลี่ยงที่จะจ่ายภาษีไม่...
เชื่อว่าในชีวิตการทำงานของคนยุคนี้ เต็มไปด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่หลากหลาย หลาย ๆ ครั้งที่เราจะได้ยินกันว่า Multit...
แม้ส่วนใหญ่ในยุคนี้เราจะใช้เรซูเม่เป็นหลักในการสมัครงานและเป็นสิ่งที่บริษัทต่างๆ จะใช้เป็นตัวพิจารณาในการโทรเรียกมาสัมภา...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top