Top 100 แบรนด์โลก Apple ขึ้นอันดับหนึ่ง

          Apple มาแรงจริง ๆ ทั้งภาพลักษณ์ของสินค้า องค์กร และแบรนด์ตอนนี้ได้กลายเป็นแบรนด์อันหนึ่งของโลกที่มีมูลค่าสูงสุดแทน Google ไปแล้ว งานนี้ต้องขอขอบคุณทั้ง iPad และ iPhone

          มูลค่าแบรนด์ของ Apple เติบโตอย่างก้าวกระโดดที่ 84% ในมูลค่า $153.3 พันล้านเหรีญ ส่วนมูลค่าแบรนด์ของ Google นั้นตกลง 2% ตอนนี้อยู่ที่ $111.5 พันล้านเหรียญ ส่วน IBM, McDonald’s และ Microsoft ตอนนี้อยู่ในอันดับ Top 5

global-brand-2011-1 global-brand-2011-2

ที่มา : marketingoops.com