Resume พนักงานฝ่ายผลิต กับสิ่งที่ควรรู้

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

พนักงานฝ่ายผลิต เปรียบเสมือนรากฐานของโรงงาน เพราะสินค้าที่ผลิตออกจากโรงงานจะต้องมีการควบคุมคุณภาพการผลิตตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงขั้นตอนการส่งมอบให้กับลูกค้า พนักงานฝ่ายผลิตจึงเป็นที่ต้องการสำหรับบริษัทที่เป็นโรงงานเป็นอย่างมาก ซึ่งทางฝั่งผู้สมัครเองก็มีการแข่งขันสูงเช่นเดียวกัน หากใครกำลังกังวลกับการเขียน Resume เพื่อสมัครงานเป็นพนักงานฝ่ายผลิตอยู่ วันนี้เราจะมาเผยเคล็ดลับการเขียน Resume พนักงานฝ่ายผลิตให้ได้งานอย่างแน่นอน

Production-line-spec
สำหรับการสมัครงานพนักงานฝ่ายผลิต ผู้สมัครจะต้องเรียนจบ “วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง” เนื่องจากเป็นการทำงานในด้านเฉพาะทางที่มีความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาด และสามารถเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุระหว่างการผลิตได้ทุกเมื่อ จึงต้องมีความสามารถในการควบคุม ดูแล และจัดการผลิตภัณฑ์ได้อย่างเฉพาะเจาะจง

หางานได้ง่ายกว่าเดิมผ่าน application บนมือถือจาก jobsDB ทั้ง iOS และ Android โหลดเลย


ในเรซูเม่ของผู้สมัครงานพนักงานฝ่ายผลิตจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรการผลิต, ความสามารถในการควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน และต้องพยากรณ์ปริมาณความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ดังนี้


1. ความสามารถในการเก็บ และแปลงข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการผลิตสินค้า 1 ล็อต ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการผลิต/ การดำเนินงาน ซึ่งเป็นข้อมูลจากการผลิตหรือการให้บริการ ที่เป็นประโยชน์กับการวางแผนแก้ไขปัญหา และพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานในอนาคต, ข้อมูลคงคลัง ที่บันทึกปริมาณวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูปในโกดัง, ข้อมูลจากซับพลายเออร์ ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณ คุณสมบัติ ราคาวัตถุดิบ ช่วงทาง และต้นทุนในการลำเลียงวัตถุดิบ, ข้อมูลบุคลากร และกลยุทธ์ขององค์การ


2. ความสามารถในการวางแผน และจัดการงาน หลังจากที่มีการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว การวางแผนดำเนินการผลิต และแผนความต้องการวัสดุ ด้วยเทคนิค MRP: Material Requirement Planning ซึ่งเป็นระบบสำหรับบริหารจัดการวัตถุดิบเพื่อจัดการ และวางแผนความต้องการวัตถุดิบต่างๆ ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมแผนการสั่งซื้อ, การส่งมอบสินค้า, การจัดการสินค้าคงคลัง และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ด้วยการใช้ MPS (Master Production Schedule) ในการจัดทำแผนการผลิต พร้อมแสดงปริมาณวัตถุดิบที่ต้องการใช้งาน หรือที่คาดว่าจะใช้งาน เพื่อใช้ตรวจสอบกับคลังวัตถุดิบ และรายงานสินค้าคงคลัง เพื่อกำหนดจำนวนวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตสินค้า


3. ทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการผลิต เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพมากขึ้นจึงต้องมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม อย่างเช่นการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวมด้วยระบบ ERP ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศขององค์กรที่นำแนวคิด และวิธีการบริหารของ ERP (Enterprise Resource Planning) ระบบเชิงปฏิบัติในองค์กรที่เชื่อมโยงงานหลักในบริษัททั้งหมดให้สัมพันธ์กัน และเชื่อมโยงกันอย่าง real time ไม่ว่าจะเป็นการจัดจ้าง การผลิต การขาย การบัญชี และการบริหารบุคคล


4. มีความแม่นยำในการทำงาน ความแม่นยำนี้สำคัญต่อการทำงานเป็นพนักงานฝ่ายผลิตอย่างมาก เพราะนอกจากจะต้องมีความละเอียดในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนแล้ว ในการทำงานจะไม่สามารถพลาดได้แม้แต่นิดเดียว ไม่เช่นนั้นสินค้าทั้งล็อตนั้นอาจไม่เป็นไปตามมาตรฐานได้ซึ่งจะส่งผลเสียต่อบริษัทอย่างมาก


ในการเขียน Resume เพื่อสมัครงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิตไม่ใช่เรื่องยาก และแตกต่างจากการสมัครงานตำแหน่งอื่นมากนัก แต่สิ่งสำคัญที่ต้องระบุลงไปก็คือความสามารถด้านต่างๆ ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น และหากมีความสามารถตรงตามความต้องการของบริษัท เงินเดือนที่ได้รับสำหรับเด็กจบใหม่ก็อยู่ที่ 20,000 – 30,000 บาทเลยทีเดียว

#คว้าโอกาสที่ใช่ให้ชีวิตได้เรียนรู้
#jobsDB

บทความยอดนิยม
           ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ ทำให้วิถีชีวิตของใครหลายคนเปลี่ยนไป จากที่เคยใช้เวลาอยู่นอกบ้านเสียส่วนใหญ่ ก็ต้อง...
           ในห้องสัมภาษณ์งานใหม่ที่คุณอยากย้ายไป บทสนทนาหนึ่งที่จะมักจะทำให้ผู้สมัครกระอักกระอ่วนและสร้างความประหม่าไม่น...
           เมื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็คือเรื่องของ “ภาษี” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่คนท...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top