เกินต้าน Programmer และ Developer ทำไมใคร ๆ ก็อยากรับ

           คนในไม่อยากออก คนนอกก็อยากจะเข้า อาชีพ Programmer & Developer มีอะไรดีนักหนากันนะ เราอยากจะบอกว่า มีอะไรด…