Logistic อาวุธลับในการแข่งขันของธุรกิจ

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจที่ผันผวนและยังคงเอาแน่นอนกับอะไรไม่ได้ ฉะนั้นหลาย ๆ ธุรกิจ จึงต้องหันมาใช้มาตรการรัดเข็มขัดเข้ามาใช้ในการทำงาน การลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนต่าง ๆ ก็ต้องทำ อย่างเช่นถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าออกมาในเชิงอุตสาหกรรม ความสำคัญของการจัดการในเรื่องของการขนส่ง การกระจายสินค้า หรือการรวบรวมสินค้าจากแหล่งผลิต เรื่องของการบริหารการจัดการดังกล่าวเป็นอะไรที่ต้องการ

          โลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการวางแผนการดำเนินการเพื่อควบคุมประสิทธิภาพการไหลเวียนสินค้าหรือบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลังสินค้า บริหารต้นทุน การขนส่ง ไปจนถึงจุดที่มีการใช้งานหรือถึงมือผู้บริโภค ส่วนการจัดการซัพพลายเชน ก็คือ การจัดการในส่วนของกระบวนการที่เกิดขึ้น ระหว่างผู้ผลิตกับผู้ขายปัจจัยผลิต เพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิต อันนำไปสู่การเพิ่มผลกำไรของกิจการได้ในที่สุด โดยกระบวนการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดจำหน่ายตลอดจนการขนส่ง ซึ่งมีผลสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

การขนส่งสินค้า          โลจิสติกส์เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการของซัพพลายเชน ที่จะช่วยในการวางแผน สนับสนุน การควบคุมการไหลเวียนของกิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

          กิจกรรมหลักในการจัดการโลจิสติกส์ประกอบด้วย งานบริการลูกค้า การวางแผนเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของอาคารโรงงาน คลังสินค้า การพยากรณ์และการวางแผนอุปสงค์ การจัดซื้อจัดหา การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ การดำเนินการกับคำสั่งซื้อ การขนของและการจัดส่ง การจัดการรับคืนสินค้า การจัดการช่องทางจัดจำหน่าย การกระจายสินค้า คลังสินค้าและการเก็บสินค้าเข้าคลัง การจราจรและการขนส่ง กิจกรรมการแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่และการรักษาความปลอดภัย

บทความยอดนิยม
ปัญหาหมดไฟในการทำงาน เป็นปัญหาที่พนักงานออฟฟิศส่วนใหญ่ต้องเจอเมื่อผ่านการทำงานมาได้สักระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเพราะงานใ...
“ภาษี” เป็นหน้าที่พื้นฐานของประชาชนที่จะต้องจ่ายให้รัฐเพื่อนำไปบริหารประเทศ ทำให้ในชีวิตของเราหลีกเลี่ยงที่จะจ่ายภาษีไม่...
เชื่อว่าในชีวิตการทำงานของคนยุคนี้ เต็มไปด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่หลากหลาย หลาย ๆ ครั้งที่เราจะได้ยินกันว่า Multit...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top