Logistic อาวุธลับในการแข่งขันของธุรกิจ

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          ท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจที่ผันผวนและยังคงเอาแน่นอนกับอะไรไม่ได้ ฉะนั้นหลาย ๆ ธุรกิจ จึงต้องหันมาใช้มาตรการรัดเข็มขัดเข้ามาใช้ในการทำงาน การลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนต่าง ๆ ก็ต้องทำ อย่างเช่นถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าออกมาในเชิงอุตสาหกรรม ความสำคัญของการจัดการในเรื่องของการขนส่ง การกระจายสินค้า หรือการรวบรวมสินค้าจากแหล่งผลิต เรื่องของการบริหารการจัดการดังกล่าวเป็นอะไรที่ต้องการ

          โลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการวางแผนการดำเนินการเพื่อควบคุมประสิทธิภาพการไหลเวียนสินค้าหรือบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การจัดการคลังสินค้า บริหารต้นทุน การขนส่ง ไปจนถึงจุดที่มีการใช้งานหรือถึงมือผู้บริโภค ส่วนการจัดการซัพพลายเชน ก็คือ การจัดการในส่วนของกระบวนการที่เกิดขึ้น ระหว่างผู้ผลิตกับผู้ขายปัจจัยผลิต เพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิต อันนำไปสู่การเพิ่มผลกำไรของกิจการได้ในที่สุด โดยกระบวนการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดจำหน่ายตลอดจนการขนส่ง ซึ่งมีผลสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

การขนส่งสินค้า          โลจิสติกส์เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการของซัพพลายเชน ที่จะช่วยในการวางแผน สนับสนุน การควบคุมการไหลเวียนของกิจกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

          กิจกรรมหลักในการจัดการโลจิสติกส์ประกอบด้วย งานบริการลูกค้า การวางแผนเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของอาคารโรงงาน คลังสินค้า การพยากรณ์และการวางแผนอุปสงค์ การจัดซื้อจัดหา การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ การบรรจุหีบห่อ การดำเนินการกับคำสั่งซื้อ การขนของและการจัดส่ง การจัดการรับคืนสินค้า การจัดการช่องทางจัดจำหน่าย การกระจายสินค้า คลังสินค้าและการเก็บสินค้าเข้าคลัง การจราจรและการขนส่ง กิจกรรมการแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่และการรักษาความปลอดภัย

บทความยอดนิยม
           ในวันที่เรียนจบมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นเหมือนวันแรกของการก้าวเข้าสู่ชีวิตจริงอย่างแท้จริง เพราะจะต้องเปลี่ยนจากช...
วิกฤต COVID-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาขณะนี้ ส่งผลต่อคนทำงานและผู้สมัครงานที่ได้รับผลกระทบทั้งทางด้านสุขภาพและการทำงาน ไม่...
          ปัจจุบันมีผู้ประกอบการหน้าใหม่หลายต่อหลายธุรกิจเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งนอกเหนือจากเทคนิคในการบริหารธุรกิจแล้ว สิ่งท...
           หากตอนนี้คุณกำลังมีปัญหาคับข้องใจในที่ทำงาน ที่ไม่ได้มาจากเรื่องงาน แต่มาจากเรื่อง “คน” บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่อง...
           ใครเป็นบ้าง เบื่องาน เบื่อสังคมที่ทำงาน หรือทำงานมาซักพักก็ถึงทางตัน เลยเกิดปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่า......

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top