jobsDB PC Charity ครั้งที่ 2

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ทีมงาน jobsDB ได้นำคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่องไปถวายให้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เพื่อเป็นประโยชน์ใน การเรียนพระธรรมคำสอนของสามเณร และการสอนธรรมศึกษาของพระอาจารย์ ภายใต้โครงการ “jobsDB PC Charity #2”

          เดิมโรงเรียนปริยัติธรรมเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาของวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เมื่อครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งให้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ให้แก่นักเรียนระดับประถม เพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่มีมากขึ้น ทางวัดจึงใช้อาคารเรียนหลังเก่านี้จัดตั้งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแทน

          ปัจจุบันโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร มีนักเรียนสามเณรทั้งหมด 47 รูป พระอาจารย์ 13 รูป (ข้อมูล ณ เดือน มี.ค. 55) ถือเป็นโรงเรียนกินนอนประจำ สามเณรที่มาเรียนจะเป็นสามเณรที่มีฐานะยากจนหรือมาจากครอบครัวมีปัญหาจากภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากภาคอีสาน โรงเรียนแห่งนี้แม้จะอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร แต่ก็ยังขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้การเรียนการสอน และ ใช้งานภายในpc-charity-2โรงเรียน jobsDB จึงได้จัดโครงการ“jobsDB PC Charity #2” ขึ้น โดยมีท่านพระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ (เชิดชัย) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระ ปริยัติธรรม วัดปทุมวนารามราชวรวิหารเป็นผู้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว

บทความยอดนิยม
           เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังไม่บรรเทาความรุนแรง เราได้เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมีปริมาณส...
           ในช่วงเวลาที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่คงที่ การตรวจหาเชื้อโควิดที่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่าง ๆ...
           Life goal หรือ เป้าหมายชีวิต เป็นหมุดหมายหรือรางวัลใหญ่ของชีวิตที่หล...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top