jobsDB Campus แนะแนวทางหางานออนไลน์

          นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยอัชสัมชัญ วิทยาเขตบางนาได้พบกับกิจกรรมดี ๆ จากเว็บไซต์ jobsDB.com กันอีกครั้ง ในวันที่ 27 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา โดยจัดให้มีการออกบูธแนะแนวการหางาน และสมัครงานออนไลน์ตามกระแสยุคไอทีในปัจจุบัน ผ่านทางเว็บไซต์ jobsDB.com พร้อมแจกของที่ระลึก และคู่มือการสมัครงานแก่น้อง ๆ นิสิต นักศึกษาที่สนใจ เพื่อเป็นประโยชน์และสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในอนาคต


ภาพบรรยากาศภายในกิจกรรม

แนะแนวการหางาน