jobsDB ร่วมงานปัจฉิมนิเทศ RMUTTO

          วันที่ 12 พฤษภาคม 2556 jobsDB ได้รับเชิญจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ เพื่อร่วมส่งบัณฑิตใหม่ออกสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมั่นใจ โดยในงานนี้คุณสุทธาสินี กัทลีโรจน์วงศ์ วิทยากรจาก jobsDB ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน และการทำงานอย่างมืออาขีพที่น้อง ๆ สามารถนำไปใช้ได้จริงรวมทั้งยังมีการจำลองสถานการณ์การสัมภาษณ์งานจริงอย่างเข้มข้น เพื่อให้น้อง ๆ เตรียมรับมือกับคำถามสัมภาษณ์งานที่พบบ่อยได้ดีที่สุด  นอกจากนี้ น้อง ๆ ที่เข้าร่วมงานดังกล่าวยังได้รับคู่มือหางานจาก jobsDB สำหรับติวเข้มด้วยตัวเองง่าย ๆ ที่บ้านอีกด้วย

แนะแนวการสมัครงาน

แนะแนวการสมัครงาน    

 

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ช่างน่าอาย ตกงานเพราะรูปถ่ายสมัครงาน

บริษัทเล็ก VS บริษัทใหญ่ เลือกอย่างไรดี

ภาพลักษณ์ภายนอกบอกอะไรในการสัมภาษณ์งาน