Job description งานบัญชี ควรรู้ก่อนตัดสินใจหย่อนใบสมัครงาน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

งานบัญชีมีแบบไหนบ้าง Job Description งานบัญชี สำหรับแต่ละประเภท

JD-accounting
สำหรับงานด้านบัญชีเป็นงานที่ต้องการคนที่เรียนจบด้านบัญชีโดยเฉพาะ แต่งานบัญชีไม่ได้จบอยู่แค่นักบัญชี หรือเจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปเท่านั้น ยังสามารถทำงานในระดับบริหารได้อีกมากมาย ซึ่งก่อนที่จะทำงานระดับบริหารได้ก็ต้องผ่านการทำงานระดับเจ้าหน้าที่มาก่อน แล้วงานของนักบัญชีมีอะไรบ้าง?
หน้าที่ความรับผิดชอบของแผนกบัญชี (บัญชีทั่วไป) แบ่งเป็น 3 หน้าที่หลักๆ คือ ดูแลบัญชีต้นทุน, บัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีลูกหนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 หางานได้ง่ายกว่าเดิมผ่าน application บนมือถือจาก jobsDB ทั้ง iOS และ Android โหลดเลย


เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
– ทำบัญชีต้นทุนของผลิตภัณฑ์
– ทำบัญชีต้นทุนแยกประเภทตามแผนกผลิต
– ทำรายงานสินค้าคงเหลือทุกเดือน
– ทำรายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 6 เดือน
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
– จัดทำรายงานสรุปยอดของการผลิตที่ผลิตได้ในแต่ละเดือน
– ทำรายงานสรุปค่าล่วงเวลาของฝ่ายผลิตประจำเดือน


เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
– ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน
– ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณ และการอนุมัติ ตรวจสอบความถูกต้องกับกฎเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
– จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภง.30), ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, สปส.10-1
– จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค
– ตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็ค
– จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
– บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
– จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
– ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสาร
– จัดทำใบแจ้งลดหนี้
– จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
– จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือน


เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
– จัดทำ Invoice พร้อมทั้งบันทึกบัญชี
– บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
– สรุปยอดขายสาขาประจำวัน และประจำเดือน
– สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือประจำสัปดาห์
– จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน
– จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน


นอกเหนือจากความสามารถในการทำงานด้านการบัญชีแล้ว สิ่งสำคัญของพนักงานการบัญชีคือความซื่อสัตย์ และความละเอียด เพราะการทำบัญชีที่ต้องอยู่กับตัวเลขจำนวนมากหากพลาดไปเพียง 1 จุดทศนิยมก็คงต้องปวดหัวกับการหาที่มาของความผิดพลาดอย่างแน่นอน รวมถึงต้องมีความสามารถในด้านการสอนงานบุคคลอื่นในสายงาน ทักษะในการสื่อสารและถ่ายทอด ทัศนคติต่อการทำงานที่ดี ความสามารถที่เป็นทักษะเหล่านี้จะช่วยให้เติมโตในอนาคตของการทำงานได้

มองหางานด้านบัญชีได้ที่ jobsDB คลิกที่นี่

เพิ่มเพื่อน

สร้างโปรไฟล์

บทความยอดนิยม
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาของเทคโนโลยี เอื้อการดำเนินชีวิตของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และท่ามกลางความสะดวกต่าง ๆ เหล่านั้น...
บางครั้งชีวิตการเป็นมนุษย์ออฟฟิศมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ละเส้นทางมักมีขวากหนามให้ต้องฝ่าฟัน จนแปรเปลี่ยนเป็นการเสี...
ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนานั้น ในบางครั้งเรามักจะลืมคำนึงถึงเรื่องของแนวคิดและกลยุทธ์ในการวิเ...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top