IT Insider: เจาะ เทรนด์ไอที ยุคใหม่ อะไรที่ HR กำลังมองหา

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ “เทรนด์ไอที” และการก้าวเข้าสู่ยุค IOT ของอุตสาหกรรมและธุรกิจในปัจจุบันทำให้เกิดการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ระบบไอที และ Tech ถูกนำเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจการเงิน การค้า ประกันภัย อีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ ฯลฯ ทุกธุรกิจล้วนให้ความสำคัญกับ Tech และไอที

IT Insider: เจาะ เทรนด์ไอที ยุคใหม่ อะไรที่ HR กำลังมองหา

           จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลต่อความต้องการบุคลากร Tech และไอที ในปัจจุบันขยายตัวอย่างรวดเร็ว ขณะที่จำนวนบุคลากรด้านไอทีที่ผลิตออกมาในแต่ละปีมีจำนวนจำกัด แต่การจะก้าวเข้าไปทำงานไอที ในองค์ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อม เพื่อเพิ่มโอกาสในการก้าวเข้าไปทำงานในองค์เหล่านั้น

           ล่าสุด JobsDB Thailand ได้จัดงาน Virtual Career Fair (IT Edition) ภายใต้หัวข้อ “เจาะเทรนด์ไอทียุคใหม่ อะไรที่ HR มองหา ”โดย “สถาพร คิ้วสุวรรณสุข” Head of Engineering จาก Ascend Money ร่วมถ่ายทอดประสบการและ “เทรนด์ไอที” ยุคใหม่ว่า Challenge ของคน Tech และ ไอที ในยุคนี้คือการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ไอทีที่รวดเร็วและต่อเนื่อง โดยในทุก ๆ ปีจะมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นหลาย ๆ ครั้ง ดังนั้น Tech จึงเป็นวงการที่มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ทำให้คนในวงการไอที รู้สึกท้าทายจาการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

           ประกอบกับเทรนด์ของธุรกิจไอที ยังมีทิศทางการเติบโตได้อีกไกล ทำให้บุคลากรด้านไอที ยังมีความเชื่อมั่นต่ออนาคตในวงการไอที ว่าจะสามารถเติบโตในธุรกิจนี้ได้อีกนาน

           การเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ไอทีที่รวดเร็ว ทำให้คนไอทีและTech นั้นจำเป็นต้องมีทักษะในด้านนี้ค่อนข้างดี หลายคนยังสงสัยว่าระหว่างคนไทยและคนต่างชาติ ใครมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบทางด้านทักษะ Tech และไอที  ซึ่งในฐานะที่เป็นผู้บริหารองค์กรที่มีบุคลากรไอที ที่มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติทำงานร่วมกัน

           อยากให้ทุกคนเข้าใจว่า Tech เปรียบเสมือน Universal Language หรืออาจเรียกได้ว่า Tech นั้นเป็นภาษาสากล ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบกัน ขึ้นอยู่กับว่าใครเรียนรู้ได้ดีกว่า ก็ไปได้ไกลกว่า แต่ความท้าทายนั้นไม่ได้อยู่ที่ใครเก่งกว่ากัน สิ่งสำคัญ คือ เมื่อคนหลายชนชาติมาทำงานอยู่ร่วมกัน และแต่ละชนชาติจะมีวัฒนธรรมที่แตกต่าง จะทำอย่างไรให้คนเหล่านี้มาทำงานร่วมกันแล้วจะปรับตัวยอมรับซึ่งกันและกัน และทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี 

           นอกจากข้อสงสัยในการทำงานร่วมกันของคนไทยและคนต่างชาติแล้ว ปัญหาที่หลายคนยังมีข้อข้องใจคือการทำงานแบบผสมผสานคน Tech และไอที ของคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่นั้นจะมีช่องว่างในการทำงานเกิดขึ้นหรือไม่ “สถาพร คิ้วสุวรรณสุข” มองว่าการทำงานผสมผสานระหว่างคน ไอทีรุ่นเก่า กับคนไอทีรุ่นใหม่เป็นสิ่งที่เสริมศักยภาพกัน  เนื่องจากคนไอทีรุ่นก่อนมีความเข้าใจในเชิงลึก เพราะการจะพัฒนา Software สมัยก่อนต้องลงไปทำงานตั้งแต่ระดับการเขียนโปรแกรม เขียนคำสั่ง ในระดับ Low level มาก ๆ แต่คนรุ่นใหม่ ๆ จะมีเครื่องมือให้ใช้เยอะ และติดตามเรียนรู้เทรนด์ไอทีได้เร็ว

           แต่คนรุ่นใหม่อาจจะขาดความเข้าใจในเชิงลึกแบบคนรุ่นเก่า ดังนั้นความต้องการของบริษัทจึงต้องการให้มีทั้งคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าทำงานร่วมกัน เพราะคนรุ่นใหม่สามารถจะเรียนรู้นวัตกรรมและสิ่งใหม่ได้เร็ว ขณะเดียวกันในเชิงลึกแล้วคนรุ่นเก่าจะสามารถสนับสนุนการทำงานให้กับคนรุ่นใหม่ได้

           ขณะที่ “ชนาภรณ์ ฉันทประทีป” Chief Human Resource Officer จาก Ascend Group ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานร่วมกันของคนไอที ทั้ง 2 เจนเนอเรชันว่า จากประสบการณ์ตรงในการทำงานที่ผ่านมา มองว่าการทำงานของคน 2 รุ่นแทบจะไม่ใช่อุปสรรคในการทำงาน เพราะหลาย ๆ คนที่เลือกทำงานที่ Ascend เนื่องจากมองว่าเป็นโอกาส เพราะ Ascend เป็นองค์กรที่มีการทำงานผสมผสานของคนทั้ง 2 รุ่น ทำให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหาร ซึ่งเป็นกลุ่มคนไอทีและ Tech ที่มีประสบการณ์อยู่กับเทรนด์ไอทีมายาวนานและมีชื่อเสียงในวงการ ดังนั้นเรื่องวัยหรืออายุจึงไม่ใช่ปัญหาของการทำงานร่วมกัน  

 

อยากทำงานในแวดวงไอทีต้องทำอย่างไร

           สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาทำงานในแวดวงไอทีปัจจุบัน “สถาพร คิ้วสุวรรณสุข” อธิบายถึงแนวทางการคัดเลือกบุคคลากรของ  Ascend ว่า นอกจากทักษะด้านTech และไอที แล้วต้องมีคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย

  • ต้องเป็นคนที่เรียนรู้ได้เร็วเพราะ Ascend นอกจากเป็นธุรกิจด้าน ไอที แล้ว FinTech ยังมีธุรกิจหลักด้านไฟแนนซ์เชียล ซึ่งต้องการบุคลากรที่เรียนรู้ได้เร็ว และอัพเดทเทรนด์ไอทีอยู่ตลอด เพราะนอกจากความรู้ด้านเทคโนโลยีแล้วยังต้องเรียนรู้ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น การลงทุน การปล่อยสินเชื่อ e-wallet นวัตกรรมต่าง ๆ ที่นำมาใช้มีอความซับซอนมากขึ้น
  • ต้องมีความพร้อมที่จะทดลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมปรับตัว ไม่กลัวความล้มเหลว เพื่อปรับตัวเข้ากับสิ่งที่ต้องทำได้ในองค์กร
  • ต้องปรับตัวได้เร็ว เพราะเทรนด์ไอที มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ดังนั้นคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงจึงมีความได้เปรียบคนที่ไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ
  • ต้องเป็นบุคคลที่สามารถใช้ DATA ในการตัดสินใจได้ ทั้งในเชิง ไอที และการเงิน เพราะ DATA มีความสำคัญมากต่อการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจ

           ด้าน “ชนาภรณ์ ฉันทประทีป” กล่าวว่า การคัดเลือกบุคลากรนั้นต้องยอมรับว่าบางบริษัทต้องการบุคลากรที่เข้ามาทำงานได้เลย จึงต้องการคนที่มีประสบการณ์  เนื่องจากหลาย ๆ บริษัทอยู่ระหว่างการแข่งขันและขยายตัวทำให้ต้องการบุคลากรที่เข้ามาสานต่องานได้ทันที ทำให้มองข้ามเด็กจบใหม่

           แต่สำหรับบริษัทที่มีความพร้อม และปรับตัวแข่งขัน จนทุกอย่างเริ่มนิ่งจะต้องการรับคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างบุคลาการรุ่นใหม่ของตนเอง เพราะหากใช้ระบบซื้อคนเข้ามาทำงาน ก็ต้องยอมรับว่าองค์กรอื่นก็พร้อมจะซื้อคนในองค์กรเราไปเช่นกัน ดังนั้นการสร้างบุคลากรเองจึงมีความจำเป็น และที่ผ่านมามีหลายอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จกับการสร้างบุคลากรขึ้นมาเอง มีการร่วมมีอกันตั้งแต่การเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ง Ascend ก็เช่นเดียวกัน

           โดยคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทำงานจะต้องมีทักษะ Tech แล้ว ยังต้องการที่มีการเรียนรู้เร็ว ติดตามเทรนด์ไอที อยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ชอบความท้าทาย สิ่งสำคัญเลยสำหรับน้อง ๆ คนรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่วงการ Tech ต้องเป็นคนที่หาตัวเองให้เจอว่าต้องการอะไรจริง ๆ และหากชอบงานด้าน Tech จริง ๆ ก็ไม่ต้องจำเป็นต้องเตรียมตัวอะไรมาก แค่มีความเป็นตัวเอง เตรียมความรู้ด้าน Tech ให้แน่น ๆ และมีความรู้เกี่ยวกับบริษัทที่ต้องการร่วมงานด้วยบ้างก็พอ เพราะในที่สุดแล้วเมื่อได้พูดคุยกันถ้ารู้สึกว่าใช่ ก็จะได้รับการคัดเลือกให้ร่วมงานกัน และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกก็จะมีความสุขกับการทำงาน เพราะได้ทำงานที่ใช้ และเป็นตัวเองมากที่สุด

 

วิธีการรักษาบุคลากรด้าน Tech และไอที ให้อยู่กับองค์กรนาน ๆ

           ชนาภรณ์ ฉันทประทีป” บอกว่า ความยากอันดับแรกเลย คือ บุคลากรที่เก่งไอที ติดตามเทรนด์ไอทีแบบไม่ตกเทรนด์ในประเทศไทยนั้นมีน้อย และในแต่ละปีนักศึกษาที่เรียนจบมาด้านไอที ออกมาก็มีจำนวนจำกัด แต่ทุกบริษัทกำลังเร่งพัฒนาด้านไอที มีความต้องการบุคลากรไอที เพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการแย่งบุคลากรที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีจากทุกธุรกิจ การที่จะดึงดูดและทำให้บุคลากรอยู่กับองค์กรได้นาน ๆ

  1. การสร้างให้บุคลากรรู้สึกว่าทำงานแล้วมีความสุข ดังนั้น HR จึงพยายามผลักดันให้โครงสร้างงานเหมาะสมกับแต่ละบุคคล ทำให้คนทำงาน สนุก ท้าทาย และช่วยกันผลักดันให้ก้าวข้ามอุปสรรค
  2. ผลักดันให้คนเก่าได้เลื่อนตำแหน่ง ในกรณีที่มีคนลาออก ต้องพยายามผลักดันคนเก่าขึ้นรับหน้าที่แทนการรับคนใหม่เป็นอันดับแรก ให้โอกาสคนเก่าได้รับผิดชอบงานก่อนคนใหม่
  3. การเทรนด์ให้หัวหน้างานที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่ให้มีทักษะในการบริหารงาน และบุคลากร ซึ่งทำให้เกิดการทำงานร่วมกันง่ายและดีขึ้น

           อย่างไรก็ตาม ผู้หางาน หรือคนทำงานก็ต้องหมั่นเติมทักษะความรู้ใหม่ ๆ Upskill / Reskill ตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เพราะโลกดิจิทัลนั้นหมุนไปไม่เคยหยุด ความทันสมัยในวันนี้ อาจเป็นเรื่องล้าสมัยในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ส่วนใครที่กำลังมองหาตำแหน่งงาน Tech และ ไอทีจากบริษัทชั้นนำสามารถส่งโปรไฟล์สมัครงานได้ที่ JobsDB เรามีตำแหน่งงานที่หลากหลายให้ทุกท่านเข้ามาค้นหาตำแหน่งงานที่ท่านต้องการ

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

เช็กด่วน! แหล่งอัปเดต เทรนด์ไอที ที่คนไอทีควรติดตาม

Silicon Valley หุบเขาแห่งเทคโนโลยี แหล่งผลิตคนไอที หัวกะทิ

Blockchain เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกยุคดิจิทัลที่คนไอทีต้องรู้

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023IT Insider: เจาะ เทรนด์ไอที ยุคใหม่ อะไรที่ HR กำลังมองหา

ในโลกยุคดิจิทัลและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของ AI ทำให้หลายคนเริ่มกังวลว่าจะตกงานหรือไม่หากไม่รู้จักพัฒนาตัวเอง หรือควรมีทักษ...
ในปี 2022 คงไม่มีอะไรมาแรงเป็นที่พูดถึงเท่ากับ Cryptocurrency หรือระบบสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain เป็นพื้น...
Financial administration is a organization function that is certainly...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top