ผู้ประกอบการ (HR) มองหาอะไรจากเด็กจบใหม่

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

ทักษะการทำงานที่ควรมี

          สรุปผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรจากสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ปี 2558 มีจำนวนบัณฑิตจบใหม่ 304,138 คน ซึ่งมีบัณฑิตจบใหม่ว่างงานจำนวนกว่า 103,000 คน ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เด็กจบใหม่เหล่านั้นว่างงานมีอยู่ 3 ประการ ดังที่ jobsDB ได้เคยนำเสนอไปแล้ว คือการเรียกเงินเดือนสูงเกินไป การเลือกงานเลือกองค์กร และการขาดทัศนคติเชิงบวก

หลังจากน้อง ๆ ได้ทราบสาเหตุที่ทำให้ตัวเองว่างงานกันแล้ว ตอนนี้ก็มาถึงเทคนิคที่จะทำให้น้อง ๆ เป็นผู้ถูกเลือก และโดดเด่นกว่าผู้อื่น รวมถึงมีคุณสมบัติที่ตรงใจผู้ประกอบการอีกด้วย

          โดยสิ่งที่ HR หรือผู้ประกอบการมองหาจากเด็กจบใหม่นั้น แบ่งออกเป็น 2 ประการคือ

คุณลักษณะ (Competencies)

  1. สามารถเปิดรับความรู้ใหม่และพัฒนาตนเองได้ (50%) – พูดง่าย ๆ ก็คือการเป็น ”น้ำครึ่งแก้ว” นั่นเอง เพราะคงไม่มีผู้ประกอบการที่ไหนต้องการน้ำเต็มแก้วที่ใส่อะไรไม่ได้ หรือน้ำเกลี้ยงแก้วที่ทำอะไรไม่เป็นอย่างแน่นอน
  2. ทำงานเป็นทีมได้ (50%) – เพราะใน 1 ชิ้นงานนนั้นประกอบด้วยความร่วมมือ ความสามารถจากหลาย ๆฝ่าย หลาย ๆ บุคคล การทำงานเป็นทีม หรือร่วมมือกับผู้อื่นได้จึงเป็นคุณลักษณะที่สำคัญตัวหนึ่ง
  3. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ (45%) – โลกใบนี้ คือการเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด โดยเฉพาะยุคที่มีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแล้ว ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ก้าวเข้ามาในชีวิตคนเราตลอดเวลา ผู้ที่มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้กับสิ่งต่าง ๆ เท่านั้นที่จะก้าวทันโลก และพัฒนาก้าวหน้าอย่างมีศักยภาพ

ทักษะต่าง ๆ

  1. ทักษะด้านการสื่อสาร (62%) – เพราะการสื่อสารนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างงยิ่งในทุกยุคทุกสมัย การสื่อสารเป็นตัวเชื่อมโยงทุกหน่วยงาน และทุกคนให้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน หากขาดทักษะด้านการสื่อสารแล้วก็จะทำให้งานเกิดประสิทธิผลช้า เกิดการสับสนในการทำงาน
  2. ทักษะด้านภาษา (62%) – โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งใช้สื่อสารเป็นภาษากลางไปทั่วโลก หรืออาจจะเป็นภาษาที่ 3 อย่าง ภาษาจีนหรือ ภาษาญี่ปุ่น ฯ และยิ่งหากเป็นบริษัทที่ต้องร่วมงานกับชาวต่างชาติ นานาอารยประเทศแล้ว ทักษะนี้จึงเป็นสิ่งที่ต้องการอย่างมาก ทำให้น้อง ๆ มีราศีส่องสว่างกว่าใครเลยทีเดียว
  3. ทักษะเฉพาะตามสายอาชีพ (54%) – เป็นเหมือน keyword ที่สายอาชีพนั้นต้องมี เช่น อาชีพด้านการออกแบบ หรือกราฟฟิกดีไซเนอร์ ผู้สมัครจำเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานในการใช้โปรแกรมออกแบบ อาทิ Photoshop, Ai, AutoCAD เป็นต้น

          แม้เด็กจบใหม่ส่วนใหญ่ อาจจะยังไม่มีประสบการณ์การทำงานมากนัก แต่คุณลักษณะ และทักษะต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการมองหานั้นก็เป็นสิ่งที่สามารถทดแทนประสบการณ์ทำงานนนั้นได้อย่างดี หากน้อง ๆ ไม่อยากอยู่ในสภาวะว่างงานนาน ๆ ลองสำรวจตัวเองว่ามีคุณลักษณะ และทักษะต่าง ๆ ตามที่ผู้ประกอบการต้องการหรือไม่ เพราะสิ่งเหล่านั้นสามารถจะเรียนรู้ ปรับปรุง และเพิ่มเติมได้ด้วยความตั้งใจ และขยันหมั่นเพียร

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

8 ทักษะเด็ดช่วยเด็กจบใหม่ ไม่ว่างงาน

เด็กจบใหม่ควรเตรียมตัวอย่างไรเมื่อว่างงาน

บทความยอดนิยม
An essay is usually, in essence, a composed piece...
ถ้าใครได้มีโอกาสอ่านหรือฟังข่าวเศรษฐกิจหรือได้ฟังผ่าน ๆ จากการพูดคุยในวงสนทนากับเพื่อนหรือสไลด์ข่าวผ่าน ๆ ในโซเชียลมีเดี...
หลังจากเดือนก่อนหน้าว่าด้วยบทความขั้นตอนการยื่นประกันสังคมสำหรับผู้ว่างงานกันไปแล้ว คราวนี้ JobsDB ขอปรับมุมมอง เปลี่ยนม...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top