Hardware Tips แก้ไข ปรับปรุง ปัญหา hardware ด้วยตัวคุณเอง

          วิธีง่าย ๆ ในการช่วยทำให้อายุของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมีอายุที่ยาวนานขึ้น

  • หลีกเลี่ยงการตั้งเครื่องคอมฯ ในบริเวณที่มีการสูบบุหรี่ ควันบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญทำให้เครื่องคอมฯ มีปัญหาได้ เพราะเขม่าควันจะทำให้เกิดคราบ ทำให้อุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครื่องมีปัญหาได้
  • หลีกเลี่ยงให้เครื่องคอมฯ ทำงานตลอดเวลา ถ้าไม่ได้ใช้งาน ควรปิดเครื่องคอมฯ เสีย ทั้งนี้เพื่อให้อุปกรณ์ต่างๆ ให้พักบ้าง อย่างไรก็ตามเราสามารถระบบ * Power Management ในการช่วยเหลือได้ (คลิกขวาที่หน้าจอ เลือก Properites -> Screen Saver จากนั้นเลือก Power)
วิธีแก้ไขปัญหา-hardware

          * Power Management จะเป็นโปรแกรมจัดการเรื่องการใช้พลังงานในอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น monitor, harddisk, cpu เป็นต้น โดยการกำหนดเวลาว่า ถ้าไม่มีการใช้งานในระยะเวลาหนึ่ง ให้ทำการหยุดการทำงานในอุปกรณ์นั้นๆ เช่น ตั้งเวลาไว้ 30 นาที ไม่มีการใช้งานให้ ปิดหน้าจออัตโนมัติ เพื่อประหยัดพลังงาน เป็นต้น

  • หลีกเลี่ยงให้จอภาพทำงานตลอดเวลา สามารถทำได้โดยปิดสวิทซ์ที่จอภาพในขณะที่ไม่มีการใช้งาน โดยเฉพาะสำนักงานที่พักเที่ยงในตอนกลางวัน หรือใช้ระบบ Power Management ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าไฟของคุณได้ด้วย 
  • ระวังเวลาขนย้ายเครื่องคอมฯ ก่อนการเคลื่อนย้าย หรือเปิดฝาเครื่อง ต้องปิดและดึงปลั๊กไฟเสมอทกครั้ง เพื่อป้องกันไฟช๊อต