ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากการทำแบบสำรวจ Global Talent Survey 2020

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากการทำแบบสำรวจ สภาวะการทำงานของคุณในช่วงโควิด-19

อันดับที่ 1-100

1. คุณ Abhinav Kulkarni 51. คุณ Krid Luckanathorn
2. คุณ Ajala Piboonbun 52. คุณ Kritsarin Payakkart
3. คุณ Anchalee Lim 53. คุณ Krittaporn polyiam
4. คุณ Anders Frummerin 54. คุณ laddawan suwanklang
5. คุณ Apirak Jiravachiraprapakul 55. คุณ Manjana Jantraprapaweth
6. คุณ Apisak Kanphai 56. คุณ Maria Kaewprakarn
7. คุณ Arisa Pruhtpahon 57. คุณ Mayuree Jaruwitayanont
8. คุณ Artchara Ubonla 58. คุณ Monchan Thongnumtago
9. คุณ Aschara Bandasak 59. คุณ Monsicha Sabtaeng
10. คุณ Atiya Yachucheep 60. คุณ Mr. PETHAN VEROJANAVECH
11. คุณ Bodin Kaewwongsiri 61. คุณ Mr.Phanudate Manjit
12. คุณ Chaiyaporn Chantaprasertwut 62. คุณ Ms. Kittiporn Ingkasarit
13. คุณ CHAKREE CHANTCHOT 63. คุณ Ms.Chitmanar Imsan
14. คุณ Chalermkwan Yodthong 64. คุณ Ms.Pornphan Saengow
15. คุณ Chanannicha Promthakon 65. คุณ Ms.Tippawan Kiatikulpiboone
16. คุณ Chanchira Suwanthara 66. คุณ Naruemol Sueb-In
17. คุณ Chatchawand Chanthaphasordwut 67. คุณ Naruemon Wangmuang
18. คุณ Chayaporn Sangamnarj 68. คุณ Natapon Mekkayai
19. คุณ Chaykorn Opasnirattisai 69. คุณ Natkritta Puarsudhi
20. คุณ Cheunchom Mongkolchai 70. คุณ Nattakit Areeruk
21. คุณ Chonlaporn Sutiworadilok 71. คุณ Nattapon Kaingam
22. คุณ Chontaya Saranarark 72. คุณ Nattaporn Anongpornyoskul
23. คุณ Chuleekorn panthuwat 73. คุณ Nattarin Fuangfu
24. คุณ Chuthamat Yodkruawan 74. คุณ Nattaya Chusuth
25. คุณ Danita Boonchoeisak 75. คุณ Natthapat Kulthawatpinyo
26. คุณ Daniyan Prommoon 76. คุณ Nawarat Pholcharoenrat
27. คุณ Dussadee Punnoi 77. คุณ Nicha Teerakate
28. คุณ Eakkapol Chatpreechakul 78. คุณ Nichaphat Surawattananon
29. คุณ Em-orn Cholpilaiponk 79. คุณ Nicharee Pakbong
30. คุณ Jeeranart Rompayom 80. คุณ nipit sikantakanak
31. คุณ Jeerasak Saengkla 81. คุณ Nistha Kijkanjanapaiboon
32. คุณ Jessada Viratitinan 82. คุณ Nitnipa Luklerttanakorn
33. คุณ Jessada Yip 83. คุณ Nonthakit thatsana
34. คุณ Jira Chenaphun 84. คุณ nuanphan ougchim
35. คุณ Jirada Wiwitumpon 85. คุณ Nurrahim Dwi Saputra
36. คุณ Jirapat Songkunlertchai 86. คุณ Nutthariya Chinapatthanawong
37. คุณ Juthamas Waritt 87. คุณ Pacharee Phuangdej
38. คุณ Kacha Sikaratsuwan 88. คุณ Palawin khattak
39. คุณ Kamonrat Sriruya 89. คุณ Palin Chittasonthi
40. คุณ Kanchalika Ruksakiati 90. คุณ Palita Wattanapinijkule
41. คุณ Kanit Pattra 91. คุณ Panit Kiattiwut
42. คุณ Karaked Boonchim 92. คุณ Pannasorn Thianthong
43. คุณ Karnlert Udomcharoenchaikit 93. คุณ PANUPAN JANTAPIMOL
44. คุณ Kesinee Nagchu 94. คุณ Parinya Hirunthitima
45. คุณ Ketkaew Phuangpittayakul 95. คุณ Passorn Watthanasuphaangkul
46. คุณ Khanchai Chaisawat 96. คุณ Pasukochakorn
47. คุณ Khongkrit Promsoot 97. คุณ Paveen Akaraseranee
48. คุณ KIATTIPONG JANTARIT 98. คุณ Pawana Lerdrattanasirikul
49. คุณ Kijpaiboon Chivapansi 99. คุณ Penprapa Ichayapong
50. คุณ Kirana Chantarathirayuenyong 100. คุณ PHAWIN KHACHORNKLINMALA

อันดับที่ 101-200

101. คุณ Pheerada Sunthontammakit 151. คุณ Titirat Sengsakdi
102. คุณ Phongphot Chaemchamrat 152. คุณ Tunyaluk Kaewpoy
103. คุณ Phonsuda Saenpromma 153. คุณ Udomsub Denpetkul
104. คุณ Pimchanok Khet-ARan 154. คุณ Usa Beesun
105. คุณ Pinyarat Jindaratsamee 155. คุณ Varanya Kolyanee
106. คุณ Piyachai Nedsawangkul 156. คุณ wanlee ussawamanakul
107. คุณ Piyanuch Jombunud na Ayudhya 157. คุณ WANSIRI KRUDPUN
108. คุณ Pochanee Laosantisoonthorn 158. คุณ Wareerat Sae-kang
109. คุณ Pongsatorn Paewsoongnern 159. คุณ Wasin Suwanaksorn
110. คุณ Potchamon Ngamthammachat 160. คุณ Worapot Ekabutr
111. คุณ Prasithipon Kitcharoen 161. คุณ Yongyut Patanavitayakul
112. คุณ Prempapach Jirakulrattanawong 162. คุณ เรวดี พรหมณะ
113. คุณ Prinya Sathupunya 163. คุณ เอ็นดู ภาวจันทึก
114. คุณ Rangsima Wanitchapong 164. คุณ การุณ บุญเสริมสุขเจริญ
115. คุณ Raranch Lamoonmung 165. คุณ กุลวดี วงศ์นาค
116. คุณ Rattanachai Wachirasrisukanya 166. คุณ ขนิษฐา พงษ์สุชาติ
117. คุณ Rattanaporn Klangsri 167. คุณ จินตมัย สมานบุตร
118. คุณ Rawin yodbuddee 168. คุณ จิราภรณ์ โพนทา
119. คุณ Rosarin Suphasakhorn 169. คุณ ฉัตรพงษ์ ภูตระกูล
120. คุณ Rtachayaporn Tuptimtong 170. คุณ ดารณี มาศปกรณ์
121. คุณ Ruchasit Luksanachinda 171. คุณ ธนากร มณีวัฒน์
122. คุณ Rungarun Namkaew 172. คุณ ธัญญา แจ่มจักษุ
123. คุณ saengsuree sawatpipatkul 173. คุณ ธิดารัตน์ หวังวโรดม
124. คุณ safety officer 174. คุณ นงราม ปิยพาณิชยกุล
125. คุณ Saranpat Hnoowong 175. คุณ นภัทร ไฝจันทึก
126. คุณ Siriwara Suwan 176. คุณ นส.ลัดดาวัลย์ คันธพรหม
127. คุณ Somjate Thongsri 177. คุณ นันทพร ธงชัยสุริยา
128. คุณ Somruedee sawatdiwong 178. คุณ นุชรินทร์
129. คุณ songpon thongrat 179. คุณ ปิยพล ม่วงมี
130. คุณ SORANAN PONPRUKSA 180. คุณ ปิยมาพร แจ่มจักษุ
131. คุณ Suchada Khongwattanasakchai 181. คุณ พัชริดา
132. คุณ Suchanaree Ngachua 182. คุณ พัชรินทร์ อังสุนทรสฤษดิ์
133. คุณ Suparak Amornnopparattanakul 183. คุณ ภาคภูมิ เชียงคำ
134. คุณ Suphachai Techawanont 184. คุณ ภานิชา เล็กสุข
135. คุณ Supitchayanan Pedersen 185. คุณ วรรณวิภา สัตตธรรมกุล
136. คุณ Surang Cherwanitchakorn 186. คุณ วรรธนวรรณ จันทร์จีน
137. คุณ Suwannee Pungprachit 187. คุณ วลีรัตน์ ทรัพย์โสม
138. คุณ Suwanun Aunggundee 188. คุณ วีรพล ปกรณ์เลิศตระกูล
139. คุณ Tanapol Taechakraichana 189. คุณ ศิรเมศร์ กันภัย
140. คุณ Tanat kongyai 190. คุณ ศิริพร เกศโพคะศิริ
141. คุณ tanawin miemikuntod 191. คุณ สิรินพร ฟ้าภิญโญ
142. คุณ Tanong Prakuptanon 192. คุณ สุทธิพรรณ เกตุดี
143. คุณ Teetat Srethbhakdi 193. คุณ สุทัศนา แสนสุภา
144. คุณ Thanyaporn Thammarak 194. คุณ สุธีร์ แก้วปลั่ง
145. คุณ Thava Tarawatanatham 195. คุณ สุนันทา วันเพ็ง
146. คุณ Thidarat Tancharoen 196. คุณ สุรเสกข์ เวชประสิทธิ์
147. คุณ Thitiporn Kanchanavasutha 197. คุณ สุวนันท์ บุญเพ็ชร
148. คุณ Thitiworada Lueangrungrueang 198. คุณ สุวิมล พัฒนวีระกิจ
149. คุณ Thunyanunt Atichart 199. คุณ อนุรัตน์ ธงไชย
150. คุณ Tinnaphop Sirinam 200. คุณ อรุณรักษ์ โกมลมุสิก

เกณฑ์การตัดสินและการมอบของรางวัล

  1. ของรางวัลไม่สามารถตัดทอน เพิ่ม หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  2. หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่แจ้งมาเป็นเท็จ บริษัทฯ จะตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล และสามารถร้องขอคืนของรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันที่ตรวจสอบพบข้อมูลเท็จ
  3. บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลเซ็นทรัลให้กับผู้โชคดีทุกท่านผ่านทางไปรษณีย์ หลังจากสถานการณ์ (COVID-19) กลับสู่สภาวะปกติแล้ว เนื่องจากทางบริษัทฯ ยังมีนโยบาย Work from Home ของรางวัลอาจถูกจัดส่งล่าช้า ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
  4. พนักงานและครอบครัวของพนักงานในบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลจากกิจกรรมนี้
  5. กรณีมีข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่ยุติ
  6. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]
บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จากการทำแบบสำรวจ Global Talent Survey 2020

นอกจากภาษีที่ผู้มีรายได้ตามเกณฑ์จะต้องถูกหักทุกเดือนแล้ว เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ชาวออฟฟิศห...
งานอดิเรกเป็นการสร้าง Work-life balance ที่ดีทางหนึ่ง เมื่อเราใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ทำงานศิลปะ...
พนักงานยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ หรือ Intrapreneur คือพนักงานที่ทุ่มเททำงาน มีทักษะและความสามารถ มีจิตวิญญาณแ...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top