FinTech 2021 เทรนด์มาแรงของธุรกิจธนาคาร

           หลายคนคงเคยได้ยินข่าวเรื่อง FinTech จะมา disrupt ธนาคาร และข่าวการมาของเทรนด์ FinTech ย…