Executive Summary ในเรซูเม่คุณกรอกหรือยัง

          หากคุณกำลังจะเข้ามาอัพเดทเรซูเม่ของคุณ เพื่อเพิ่มโอกาสได้งานดี อย่าลืมนำเสนอตัวคุณในช่อง Executive Summary นะคะ เพราะช่องนี้เป็นการเปิดโอกาสให้คุณได้พรีเซนต์ตัวเองได้อย่างอิสระ และสร้างความแตกต่างจากผู้สมัครคนอื่น ๆ จึงไม่ควรเว้นว่างไว้

Executive-Summary-ce12

          ในการกรอกแบบฟอร์มเรซูเม่ออนไลน์ของ jobsDB คุณจะพบช่อง Executive Summary/Self Description (ประวัติส่วนตัวโดยย่อ) ในช่องนี้จะเป็นการสรุปโดยย่อเกี่ยวกับตัวคุณ อาทิ การศึกษา ตำแหน่งงานที่สนใจ จุดเด่น และคุณสมบัติต่าง ๆ ของคุณ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากที่คุณสามารถนำเสนอตัวตนได้อย่างเต็มที่

          หากคุณไม่รู้ว่าจะกรอกช่องนี้อย่างไรดี jobsDB มีตัวอย่างการเขียน Executive Summary มาแนะนำ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเขียนของคุณ อย่างไรก็ตาม ไม่ควรคัดลอกตัวอย่างที่ให้ไว้นี้ แต่ควรนำไปปรับให้เหมาะกับตัวคุณมากที่สุด เพื่อให้เรซูเม่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ไม่ซ้ำกับผู้หางานคนอื่น ๆ ซึ่งนั่นจะทำให้คุณเป็นที่สนใจสำหรับ HR มากกว่า

          1. ประวัติการศึกษา

 • Graduated with (Bachelor or Master’s) degree in (สาขา/คณะ) from (สถานศึกษา).
 • I graduated from (สถานศึกษา), a bachelor degree of (วุฒิการศึกษา) in (วิชาเอก) major.

          2. ตำแหน่งที่สนใจ

 • My career objective is becoming a (ตำแหน่งงาน/สาขางาน).
 • I am interested in (สาขางาน).

          3. ประสบการณ์การทำงาน

 • with…(จำนวนปี)…. years of experience in …(สาขางาน)…….from …(ประเภทธุรกิจ)…….
 • I have experience in the…(ประเภทธุรกิจ)…….business with at least ….. years at managerial level.

          4. คุณสมบัติ

 • I am …… (a)…….., ..…… (b)……. and …… (c)……..

คุณสมบัติ

คำแปล

 • an extremely creative
 • a productive team player
 • fluent in Thai and English
 • a good communicator
 • energetic and responsible
 • fast learning and hard working
 • able to operate PC in MS Office and E-mail
 • able to speak Mandarin
 • able to handle many tasks at once and be a problem solver
 • active and enthusiastic
 • Able to work under pressure and flexible time
 1. มีความคิดสร้างสรรค์ดีเยี่ยม
 2. ทำงานเป็นทีมได้ดี
 3. ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว
 4. เป็นนักสื่อสารที่ดี
 5. เป็นคนกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบ
 6. เรียนรู้ได้เร็วและอดทนต่องานหนักได้
 7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ทั้งโปรแกรมไมโครซอฟต์ ออฟฟิศและอีเมล
 8. สามารถพูดภาษาจีนกลางได้
 9. มีความสามารถในการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้ และเป็นนักแก้ปัญหา
 10. มีความตื่นตัว และมีความกระตือรือร้น
 11. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลา ในการทำงาน
 • Having ….(a)……, ….(b)……, ….(c)…… and ….(d)…….

คุณสมบัติ

คำแปล

 • services mind
 • pleasant personality
 • strong coordination
 • natural leader personality
 • good analytical skills
 • good decision making
 • good relationship
 • strong leadership and motivation skill
 • strong management, problem analysis and problem solving skills
 • ability in planning and co-ordination
 • ability in making decision in any situations
 • positive attitude and open mind
 • service orientation
 • team orientated
 • continual improvement
 • good command of English and computer skills (MS Office and Internet)
 • strong interpersonal and communication skills
 • pleasant personality, highly adaptive and flexible
 • level of leadership skill and interpersonal skills to work effectively with thers
 1. มีใจรักในงานบริการ
 2. มีบุคลิกภาพดี
 3. มีความสามารถในการประสานงานสูง
 4. มีบุคลิกของผู้นำ
 5. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
 6. มีการตัดสินใจที่ดี
 7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 8. มีความเป็นผู้นำสูง และมีทักษะในการจูงใจ
 9. มีความสามารถในการบริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาได้ดี
 10. มีความสามารถในการวางแผนและการประสานงาน
 11. มีความสามารถในการตัดสินใจในทุกสถานการณ์
 12. มีทัศนคติเชิงบวก และยอมรับฟังความคิดเห็น
 13. มีความมุ่งมั่นในการบริการ
 14. มีความมุ่งมั่นในการทำงานเป็นทีม
 15. มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 16. ใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศ และอินเทอร์เน็ตได้ดี
 17. มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารดีเยี่ยม
 18. มีบุคลิกภาพดี มีการปรับตัวดีเยี่ยม และมีความยืดหยุ่น
 19. มีทักษะความเป็นผู้นำและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมในการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

คีย์เวิร์ดทรงพลังในการเขียนเรซูเม่

สร้างประวัติส่วนตัวให้น่าประทับใจ

ปิดจุดด้อย เสริมจุดเด่น ให้กับเรซูเม่ของคุณ

jobsDB Photo Contest ดีใจแค่ไหนที่ได้งาน

เก็บ Career Card ไว้ลุ้นรับ Big Bonus ต่อที่ 2

แก้ไขเรซูเม่ ดูประวัติการสมัครงาน และสมัครงานเพิ่มทำอย่างไร

ประกาศผลโหวตบูธ 3 รางวัลในงาน CE2012