ติดอาวุธ Digital skills เตรียมรับมือโลกใหม่ของคนทำงาน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           สิ่งที่ผู้คนจะนึกออกเมื่อได้ยินชื่อของ Microsoft คือชุดผลิตภัณฑ์ซอฟแวร์สำหรับงานสำนักงานซึ่งหลายคนได้ใช้อย่างจริงจังในชีวิตการทำงาน อาทิ Microsoft Word, Microsoft Excel, และ Microsoft PowerPoint และอีกหลายคนอาจจะคิดถึงเป็นชื่อซอฟต์แวร์อื่น ๆ ในกลุ่มเดียวกันออกด้วย แตกต่างกันไปในแต่ละคน ตามแต่ลักษณะงาน และในขณะเดียวกัน ชื่อ Microsoft ก็คงทำให้คิดถึงอดีตผู้นำหัวเรือใหญ่ Microsoft อย่าง Bill Gate

digital skills

การปรับเปลี่ยนตำแหน่งทางการตลาดของ Microsoft

           อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป ตำแหน่ง CEO ของบริษัท Microsoft ได้ถูกส่งผ่านไปให้กับผู้อื่น เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอออกสู่ท้องตลาดก็ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบไป จึงสะท้อนตำแหน่งทางการตลาดของ Microsoft ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย

           คุณโอม ศิวะดิตถ์ ผู้ดำรงตำแหน่ง National Technology Officer ของบริษัท Microsoft ในประเทศไทย ได้นำเสนอว่า ทางบริษัทไม่ได้กำลังขายซอฟต์แวร์อย่างที่หลายคนยังเข้าใจอยู่ แม้การทำงานของกลุ่มผลิตภัณฑ์ Microsoft Office จะคงเดิม ในเรื่องการตอบสนองความต้องการใช้งาน แต่ระบบที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ Microsoft 365 ที่ใช้กันในปัจจุบันคือ คือ Cloud Computing ซึ่งการทำงานมีปัญญาประดิษฐ์ (AI) คอยอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บางเรื่อง เช่น มีตัวสนับสนุนการค้นหารูปภาพและช่วยกำหนดธีมของงานที่นำเสนอเมื่อเปิดการทำงานของ Microsoft PowerPoint เป็นต้น

           Microsoft ในปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การใช้ดิจิทัลขององค์กรต่าง ๆ โดยการสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มให้กับผู้คน ผ่านการสนับสนุนของระบบ Intelligence Cloud และ Intelligent Aid ซึ่งทำให้มนุษย์ไม่ได้ทำงานโดยลำพัง แต่มีปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกบางจุดหรือในบางงานเสมอ โดยการปรับตำแหน่งทางการตลาดเช่นนี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ Microsoft ที่มุ่งมั่นจะใช้ระบบของตนเพื่อเสริมสร้างทุกคนและทุกองค์กรให้ประสบความสำเร็จมากขึ้น (Achieve More)

 

ภารกิจของ Microsoft และคนที่บริษัทต้องการตัว

           การที่ทุกคนและทุกองค์กรจะประสบความสำเร็จมากขึ้น ทาง Microsoft เน้นวัดผลของตน ว่ามีส่วนในการสร้างเศรษฐกิจในระดับต่าง ๆ ดังนี้

  • ระดับองค์กร เมื่อ Microsoft ได้ให้บริการ ก็หวังว่าจะทำให้ลูกค้าองค์กรสร้างผลกำไรได้มากขึ้น ถ้าเป็นหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐก็สามารถที่จะให้บริการแก่ผู้คนได้ดีขึ้น
  • ระดับบุคคล ระบบของ Microsoft ก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรายบุคคล ลดต้นทุนเวลา และค่าใช้จ่ายของคน ๆ นั้นลง ขณะที่ได้ผลงานมากขึ้น

           นอกจากนี้ Microsoft ยังมีแนวคิดว่า เทคโนโลยีของตนจะต้องเหมาะกับผู้ใช้งานทุกประเภท ทุกคนต้องเข้าถึงได้ ใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นคนปกติ คนที่มีความต้องการพิเศษ หรือคนที่มีอุปสรรคอันเนื่องมาจากสภาพร่างกายที่ผิดปกติในการเคลื่อนไหว ก็จะต้องได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้อย่างทั่วถึง

           การดำเนินงานของ Microsoft มีผู้ใช้งานจำนวนมากที่เชื่อมต่ออยู่กับเทคโนโลยีของ Cloud ทาง Microsoft จึงต้องมีนโยบายที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้คนในตลาด

           ภารกิจสุดท้ายที่เน้น คือการคำนึงถึงความยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยี Cloud ทาง Microsoft เชื่อและดำเนินการในรูปแบบที่ลดการใช้คาร์บอนเมื่อเทียบกับในอดีต จัดสรรการใช้น้ำอย่างเหมาะสม เช่นเดียวกับการบริหารจัดการขยะหรือของเสียที่จะทิ้ง

           การบริหารการดำเนินงานเพื่อให้สำเร็จตามภารกิจ บริษัทมีกลยุทธ์ที่ต้องดำเนินการ หนึ่งในกลยุทธ์ คือการค้นหาคนที่เหมาะสมกับงาน โดยองค์กรมีทิศทางที่จะจ้างคนโดยให้น้ำหนักที่ Digital Skills ไว้มาก เพราะบริษัทเองมองไปถึงอนาคตที่ยุคต่อไปของบริษัทคือยุคของ Quantum Computer และเทคโนโลยีทางด้าน Cyber Security

 

Digital Skills อย่างเดียวไม่เพียงพอ

           คุณโอม ศิวะดิตถ์ ระบุถึงคุณลักษณะของคนที่ Microsoft ต้องการตัวมาทำงาน โดยลงรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. Digital Skills (ทักษะทางดิจิทัล) ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางภารกิจขององค์กร น้ำหนักความสำคัญที่ให้กับทักษะนี้จึงค่อนข้างสูง โดยบริษัทมุ่งเน้นที่จะรับคนที่มี Digital Fluency หรือ ความรอบรู้คล่องแคล่วในการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ ในการทำงาน โดยเฉพาะในด้านการออกแบบและเขียนโปรแกรม การจัดการ Cloud Computing และ AI ในปัจจุบันนั้น ไม่ใช่แค่งานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องมี Digital Skills เพราะหากอ้างอิงรายงานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จะพบว่าเมื่อสำรวจการจ้างงานประมาณ 500,000 ตำแหน่ง รวมถึงงานทางด้านโฆษณาและการตลาด เลขานุการ หรืองานจัดซื้อ ล้วนระบุว่า ทักษะหนึ่งที่ต้องการ คือการใช้เทคโนโลยีในการทำงานนั่นเอง
  1. Analytical Skills (ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล) โดยเบื้องต้น ควรต้องใช้โปรแกรม Microsoft Excel หรือ POWER BI ได้ เพราะจะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาสรุปเป็นข้อมูลเชิงลึก เพื่อช่วยให้เราสามารถเข้าใจลูกค้า ตลาด และคู่แข่งได้ดียิ่งขึ้น จากสถิติของแพลตฟอร์ม Udemy ซึ่งให้บริการคอร์สเรียนออนไลน์ พบว่าคนให้ความสนใจที่จะลงทะเบียนเรียนในคอร์สพัฒนาทักษะการใช้ Microsoft Excel หรือ ทักษะทางด้านการวิเคราะห์มากขึ้นเรื่อย ๆ สะท้อนให้เห็นว่า ผู้คนเล็งเห็นความสำคัญที่จะมีทักษะ Analytical Skills ควบคู่ไปกับการใช้โปรแกรมบางตัวในการทำงาน 
  2. Adaptability (การปรับตัว) หรือทักษะในการปรับตัว ยืดหยุ่น พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงได้ โดยเราสามารถนิยามคนที่มีคุณลักษณะของ Adaptability ได้อีกอย่างว่า มี Growth Mindset หรือความเชื่อว่าตนสามารถพัฒนาตนเองได้ ไม่กังวลที่จะลองลงมือทำ ซึ่งคนที่มีคุณลักษณะเช่นนี้จะมีความสามารถในการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีใจที่พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ พร้อมเรียนรู้และพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง
  3. Communication (การสื่อสาร) เนื่องจากการทำงานในทีมของ Microsoft จะต้องร่วมมือหรือช่วยสนับสนุนทั้งบุคลากรในประเทศเดียวกันและต่างประเทศ เรื่องทักษะภาษาอังกฤษถือว่าจำเป็น และยังต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทำให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างราบรื่น

Half-Life of Skills ทำให้คนหยุดเรียนรู้ไม่ได้

           Half-Life of Skills เป็นแนวคิดเรื่องระยะเวลาใช้ประโยชน์ของทักษะ ว่าปกติแล้วเมื่อคนเราเรียนรู้ทักษะสักอย่างหนึ่งแล้วเวลาผ่านไป 5 ปี ประโยชน์ของทักษะนั้นจะลดลงไปครึ่งหนึ่ง และพอผ่านไป 10 ปี ทักษะนั้นก็อาจไม่เป็นที่ต้องการ ไม่ทำประโยชน์ ดังนั้นทุกคนจึงควรมองหาทักษะใหม่ ๆ ที่จะฝึกฝนได้ เป็นการ Upskill 

           ทาง Microsoft เองเห็นความสำคัญของคนที่จะได้พัฒนาตัวเอง จึงจัดทำเว็บไซด์สำหรับลงทะเบียนเพื่อพัฒนา Digital Skills ที่ https://docs.microsoft.com/en-us/learn/ ซึ่งนอกจากจะเรียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแล้ว ยังสามารถกดเข้ารับการทดสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรได้อีกด้วย

 

Metaverse ในมุมมองของ Microsoft

           เมื่อประสบกับเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนมีการปรับเปลี่ยน ในสังคมการทำงานเริ่มมีการทำงานที่บ้านแทนที่จะออกไปที่ออฟฟิศ แต่หลาย ๆ คนก็ยังโหยหาการไปออกไปพบปะผู้คนและอยากจะกลับไปยังออฟฟิศอยู่ดี ด้วยเหตุปละปัจจัยเหล่านี้ ในมุมมองของคุณโอม ศิวะดิตถ์ จึงเกิดแนวคิดที่อยากส่งเสริมที่คนทำงานแบบ Hybrid คือ มีการทำงานแบบผสมผสาน บางวันทำงานที่บ้านและบางวันไปทำงานที่ออฟฟิศ ซึ่งสำหรับ Microsoft ได้ปรับรูปแบบการมาทำงานเป็นระบบ Hybrid ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

           การพัฒนาแพลตฟอร์ม Metaverse นั้น ทาง Microsoft ได้เปิดตัวไปในปีที่แล้ว ถึงความร่วมมือกับ Accenture และพาร์ตเนอร์ของ Microsoft ที่ทำงานในสาย Metaverse และ Virtual Reality ในการสร้างโลกเสมือน จำลองชั้นทำงาน ระบุให้เป็นชั้น n ที่คนสามารถเข้าร่วมได้ผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อ ซึ่งในการพัฒนา Virtual Space ตัวนี้ เปิดให้เห็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่ Metaverse ในอนาคต เช่น ระบบ AI ทำงานเบื้องหลัง ทำให้การสื่อสารของคนทั่วโลกเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ราบรื่นมากขึ้น แม้ผู้คนจะสื่อสารกันคนละภาษา แต่ระบบ AI ก็สามารถแปลภาษาให้ได้ในทันที หรือกิจกรรมที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในโลกเสมือนจริง อย่างการเล่นปิงปองก็สามารถทำได้ในโลกของ Metaverse เหมือนกับในโลกของความเป็นจริง

 

           โลกของคนทำงานจึงไม่ได้มีสภาพแวดล้อมที่คงที่ มีแต่การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา Microsoft เป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี จึงมองหาทักษะดิจิทัลจากคนทำงานเป็นลำดับแรก ตามมาด้วยทักษะในการวิเคราะห์เป็นด้วย โดยใช้โปรแกรมต่าง ๆ มาทำงานร่วมกัน ซึ่งบริษัทอื่น ๆ ก็ต้องการพนักงานในแนวทางเดียวกันนี้ด้วย หากสังเกตในประกาศรับสมัครงานตำแหน่งต่าง ๆ นอกจากนี้การเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ และเปลี่ยนแปลงตัวเองให้พัฒนายิ่งขึ้นก็สำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งการที่คนคนหนึ่งจะเหมาะกับงานสายดิจิทัลได้ นอกจากคุณสมบัติดังที่กล่าวมา ในโลกยุคใหม่ที่กำลังจะเกิดรูปแบบการทำงานแบบ Hybrid คนทำงานอาจจะอยู่ที่บ้านบ้าง ไปทำงานที่ทำงานมาก ทำงานกับคนที่มาจากวัฒนธรรมบ้าง อีกทักษะหนึ่งที่ควรฝึกฝน คือการสื่อสารที่เข้าใจได้ง่าย และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของผู้คนในองค์กร

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

Metaverse คืออะไร เช็คลิสต์เรื่องสำคัญที่คนไอทีควรต้องรู้

2021 อาชีพไหนที่ต้องระวังและเตรียมรับมือ เพราะ AI จะมาแทน

Digital Literacy ทักษะความสามารถสำหรับการรู้ดิจิทัลสำคัญอย่างไรต่อองค์กรของเรา

ทำงานให้มีระบบ ใช้ชีวิตแบบ smart work ด้วยความคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

3R8C ทักษะต้องมีในศตวรรษที่ 21 ใครขาดข้อไหนไปรีเซ็ตตัวเองด่วน
บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023ติดอาวุธ Digital skills เตรียมรับมือโลกใหม่ของคนทำงาน

เชื่อว่าในแวดวงชาวออฟฟิศช่วงหลังมานี้ ต้องเคยได้ยินเรื่อง Work Life Balance ผ่านหูกันอยู่บ้าง เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเทรน...
“Data is the new oil” เป็นคำกล่าวที่แสดงถึงความสำคัญของข้อมูลในยุคนี้ ซึ่งเป็นยุคที่ข้อมูลกลายเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามห...
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะว่างงานด้วยเหตุผลไหน จะถูกให้ออกจากงานหรือออกมาด้วยความสมัครใจ หลายคนก็น่าจะมีความกังวลใจกับความไม...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top