ทำความรู้จัก Data Analyst เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กร

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

ในยุคที่เทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนอยู่ทุกวินาที และส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภค การเก็บข้อมูล และนำมาวิเคราะห์ เพื่อคาดคะเนพฤติกรรมที่จะเปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งสำคัญ ข้อมูลถือเป็นคลังอาวุธชิ้นใหม่ที่หากองค์กรใดครอบครองฐานข้อมูลเหล่านี้ไว้ได้มาก องค์กรนั้นก็จะยิ่งเข้าถึงความต้องการ และครองใจผู้บริโภคมากเท่านั้น

Data Analyst คือ

Data Analyst คือ ใคร?

Data Analyst คือ ของนักวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ข้อมูลจากโมเดล หรือเครื่องมือของ Data Scientist ในการวิเคราะห์พยากรณ์พฤติกรรม เพื่อหาแนวโน้ม หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดปกติจากแนวโน้มเดิม โดยอาศัยประสบการณ์ วิธีการทางสถิติ และมุมมองที่เฉียบขาด ซึ่ง Data Analyst คือ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่า Data Scientist อาทิ Marketing Analysis หรือ Logistics Analysis เป็นต้น

ลักษณะการทำงานของ Data Analyst

การทำงานของนักวิเคราะห์ข้อมูลจะเน้นการใช้ฐานข้อมูลเดิมของผู้บริโภค หรือ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์ ทำความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภค โดยเริ่มจากการตีความโจทย์ธุรกิจ เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ แล้วจัดทำรายงาน Business Report เพื่ออัพเดทข้อมูลของลูกค้าให้สามารถนำไปใช้งานในฝ่ายอื่นได้ง่าย ตัวอย่างหน้าที่ของ Data Analyst
Data Entry หรือการนำเข้าข้อมูล ซึ่งต้องแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ถูกต้อง พร้อมใช้งาน
Analytic / Data Mining เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล และมองให้ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจในลำดับต่อไป
– Reporting คือ การทำรายงานนำเสนอผู้บริหารในรูปแบบที่เข้าใจง่ายทั้งการสรุปรายงานประจำวัน ประจำเดือน หรือประจำปีด้วยการใช้เครื่องมือสรุปผลที่รวดเร็ว และเข้าใจง่าย
– Support สนับสนุนแผนกอื่นให้สามารถนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ และสรุปตามความต้องการ (Criteria) แล้วไปใช้ต่อได้โดยง่ายผ่านระบบในที่ทำงาน เช่น ระบบบริหารจัดลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) หรือระบบบริหารจัดการข้อมูล (SAP) เป็นต้น
– Data Management คือ การจัดการข้อมูลที่มีอยู่ในมือทั้งหมด ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับหน้าที่โดยตรงหรือไม่ก็ได้ โดยจัดเป็นหมวดหมู่ให้พร้อมใช้งานได้โดยง่าย

ทักษะพื้นฐานที่ควรมี

– Database เนื่องจากฐานข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ ใช้พื้นที่มาก และต้องรองรับการขยายตัวที่เพิ่มขึ้น
Data Relational ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่แสดงอยู่ในรูปแบบไฟล์ Excel โดยมี 3 ตาราง คือ ตารางยอดขาย ตารางข้อมูลพนักงานขาย และตารางลูกค้าที่ต้องมีการแยกเก็บเพื่อเชื่อมกับตารางอื่นๆ
MS Excel เป็นหนึ่งตัวช่วยในการรวิเคราะห์ข้อมูล (Pivot) และจัดทำรายงานที่สามารทำโดยง่าย
MS Access เครื่องมือที่ช่วยสร้าง Query ได้ง่าย สามารถเรียกดูข้อมูลได้แล้วไม่จำเป็นต้องเขียนคำสั่ง ช่วยในการทำงานที่มีปริมาณข้อมูลมาก ไม่สามารถทำได้ด้วย Excel ได้จริงๆ
– SQL ใช้ในการดึงข้อมูลเสมือนที่มีอยู่ในระบบ ทำให้ไม่จำเป็นต้องดึงข้อมูลออกมาทั้งหมด เพียงแต่เขียนเงื่อนไข where, and, or, join, select, from, group เพื่อดึงเฉพาะข้อมูลที่ต้องการออกมา

งานด้าน Data Analyst อาจดูเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากสำหรับเด็กจบใหม่ แต่หากมีความตั้งใจจริง และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอก็สามารถเติบโตสายงานนี้ได้ โดยที่บางครั้งอาจจะไม่ได้เรียนจบจากสาขาวิศวะคอมพิวเตอร์ สถิติ หรือด้านที่เกี่ยวข้องก็สามารถเติบโตในสายงานนี้ได้เช่นกัน

#ให้ก้าวแรกของการทำงานกำหนดเส้นทางชีวิตคุณ
#jobsDB

ลงทะเบียน

หางานได้ง่ายกว่าเดิมผ่าน application บนมือถือจาก jobsDB ทั้ง iOS และ Android โหลดเลย

บทความยอดนิยม
           ในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ ทำให้วิถีชีวิตของใครหลายคนเปลี่ยนไป จากที่เคยใช้เวลาอยู่นอกบ้านเสียส่วนใหญ่ ก็ต้อง...
           ในห้องสัมภาษณ์งานใหม่ที่คุณอยากย้ายไป บทสนทนาหนึ่งที่จะมักจะทำให้ผู้สมัครกระอักกระอ่วนและสร้างความประหม่าไม่น...
           เมื่อเริ่มต้นทำธุรกิจ สิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็คือเรื่องของ “ภาษี” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายที่คนท...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top