[COVID-19] เราไม่ทิ้งกัน วิธีลงทะเบียนเพื่อรับเงินชดเชยรายได้ 5,000 บาท

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

จากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบด้านการดำเนินชีวิต สุขภาพ และรวมถึงด้านเศรษฐกิจ หลายๆบริษัทที่ปรับตัวทัน เลือกที่จะให้พนักงาน Work from home ซึ่งพนักงานเงินเดือนที่มีงานประจำยังได้รับผลกระทบน้อยกว่าผู้ที่รับจ้างอิสระ แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมที่ขาดรายได้ไปจากการปิดสถานที่ต่างๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้า หรือสถานบันเทิงต่างๆ

รับเงินช่วยเหลือจาก COVID-19

จากมาตรการระยะที่ 2 เรื่องการดูแลและเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ของคณะรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 รัฐบาลจะชดเชยฐบาลจะชดเชยรายได้ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563

สำหรับวิธีการในการลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com มีดังนี้

1. ตรวจสอบคุณสมบัติ
โดยคุณสมบัติของผู้รับเงินเยียวยาที่ต้องมีคือเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ จาก COVID-19 เนื่องจากการปิดพื้นที่เสี่ยง COVID-19 ชั่วคราวและการหยุดกิจการของประเภทธุรกิจที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส เช่น สนามมวย สนามกีฬา สถานบันเทิง สปา ฟิตเนส เป็นต้น โดยไม่รวมถึงผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่ได้รับได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ไม่รวมข้าราชการและข้าราชการบำนาญ และไม่รวมเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกรได้รับความช่วยเหลืออื่น ๆ จากรัฐบาลอยู่แล้ว)

2. เตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียน
หลักฐานที่ใช้เพื่อลงทะเบียนรับเงินเยียวยามีดังนี้

  • บัตรประชาชน
  • ข้อมูลส่วนบุคคล
  • ข้อมูลนายจ้าง
3. ลงทะเบียน


ผู้ประสงค์ขอรับเงินเยียวยาสามารถลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563
นี้ 


4. รับเงินเยียวยา

สามารถรับเงินเยียวยาเป็นจำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์
(Prompt Pay) ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน หรือโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของผู้รับเงิน

#คว้าโอกาสที่ใช่ให้ชีวิตได้เรียนรู้
#jobsDB
ลงทะเบียนเพื่อสมัครงาน

หางานได้ง่ายกว่าเดิมผ่าน application บนมือถือจาก jobsDB ทั้ง iOS และ Android โหลดเลย

บทความยอดนิยม

9 เทรนด์การทำงานในอนาคตสำหรับปี 2023[COVID-19] เราไม่ทิ้งกัน วิธีลงทะเบียนเพื่อรับเงินชดเชยรายได้ 5,000 บาท

นอกจากภาษีที่ผู้มีรายได้ตามเกณฑ์จะต้องถูกหักทุกเดือนแล้ว เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายจ่ายที่ชาวออฟฟิศห...
งานอดิเรกเป็นการสร้าง Work-life balance ที่ดีทางหนึ่ง เมื่อเราใช้เวลาว่างกับสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ทำงานศิลปะ...
พนักงานยุคใหม่ที่มีคุณลักษณะแบบผู้ประกอบการ หรือ Intrapreneur คือพนักงานที่ทุ่มเททำงาน มีทักษะและความสามารถ มีจิตวิญญาณแ...

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top