Career Development กลยุทธ์การรักษาคนเก่งไว้กับองค์กร

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

           ทุกวันนี้บริษัทต้องประสบกับปัญหาพนักงานเก่ง ๆ ทยอยลาออกเมื่อทำงานไปได้สักพัก นั่นเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่พบว่าตัวเองมี Career path หรือความก้าวหน้าในสายอาชีพ ที่ไม่ชัดเจน ไม่รู้ว่าจะเติบโตไปในทิศทางใด ฉะนั้นการจะดึงคนเก่งให้อยู่กับองค์กรต่อไปได้นั้น ต้องอาศัย เทคนิควางแผนพัฒนาอาชีพ หรือ Career development กลยุทธ์ที่จะช่วยรักษาคนเก่งไว้กับองค์กรนั่นเอง

Career Development กลยุทธ์การรักษาคนเก่งไว้กับองค์กร

           การพัฒนาอาชีพ หรือ Career development หมายถึง ความก้าวหน้าหรือการเติบโตของพนักงานในการทำงาน ซึ่งการพัฒนาอาชีพที่ประสบความสำเร็จ ต้องมีปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้ ได้แก่ การกำหนดเป้าหมายของอาชีพ (Career Goal) การวางแผนด้านอาชีพ (Career Planning) เพื่อให้ดำเนินไปตามเส้นทางอาชีพ (Career Path) ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้  ประกอบไปด้วย

 

พัฒนาหัวหน้างานให้มีศักยภาพ

           องค์กรต้องเริ่มจากการสรรหาและพัฒนาผู้จัดการ หรือพนักงานระดับหัวหน้า ให้เป็นคนที่มีความสามารถในการบริหาร เพราะส่วนใหญ่สาเหตุที่พนักงานลาออก และไม่อยากอยู่ทำงานกับบริษัทมาจากหัวหน้างานเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้นต้องปรับที่หัวหน้างานและระดับผู้จัดการเป็นอันดับแรก องค์กรต้องพัฒนาหัวหน้างานให้มีทักษะหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแรงจูงใจ การยอมรับในตัวพนักงาน การสื่อสารระหว่างกระหว่างทีม การทำงานร่วมกันเป็นทีม

 

สร้าง Career Path ที่ชัดเจน

           พนักงานหรือบุคลากรจะมีความมั่นคงและมั่นใจในตำแหน่งของตัวเองมากขึ้น หากทราบ Career Path จองตนเองที่ชัดเจน องค์กรต้องแสดงให้พนักงานเห็นว่า สามารถเติบโตไปทางสายอาชีพใดได้บ้าง  มีการวางแผนร่วมกันเพื่อกำหนดตำแหน่งงานที่เหมาะสม และเส้นทางการเติบโตของพนักงาน

 

มีการประเมินผลงาน

           พนักงานมีฝีมือดี ทำงานดี มีผลงานต่อเนื่อง องค์กรควรให้ผลตอบแทนที่ดีกับพนักงานเช่นกัน โดยเน้นที่ผลงานจริง ๆ ขณะเดียวกัน องค์กรต้องมีระบบการประเมินผลงานที่ดี เชื่อถือได้ และเชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในสายอาชีพด้วยเช่นกัน

 

มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี

           ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่พนักงานได้รับ ต้องมีความเหมาะสม เป็นไปตามกลไกของตลาดค่าจ้างแรงงาน ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับผลงานและความสามารถของพนักงานด้วย

 

สร้างความผูกพันและความรักในองค์กร

           ความรักความผูกพันในองค์กรจะทำให้พนักงานไม่อยากลาออกไปไหน ยิ่งหากสร้างให้เกิดเป็นความจงรักภัคดีในองค์กร ในหัวหน้างาน และระหว่างเพื่อนร่วมงานได้แล้วละก็ยิ่งถือเป็นสิ่งที่ดี ฉะนั้นต้องมีการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ให้เกิดขึ้น

 

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

           การได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จะทำให้พนักงานรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า และมีความสำคัญกับองค์กร เริ่มจากพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี และตัดสินใจในงานสำคัญได้ด้วยตัวเอง

 

สร้าง Work Life Balance ที่แท้จริง

           ทุกวันนี้พนักงานต้อง Work from home กันเป็นส่วนใหญ่ และต้องพบกับชั่วโมงการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ Work Life Balance ที่ปกติไม่ค่อยจะมีอยู่แล้ว ยิ่งหายไปอีก ฉะนั้นองค์กรต้องสร้างสมดุลในเรื่องนี้ไห้ได้ ก่อนที่จะสายเกินไป จนเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พนักงานตัดสินใจลาออก

 

           การพัฒนาอาชีพของพนักงานนั้นมีความสำคัญ และไม่ควรชะงักงันลงเพราะสถานการณ์โควิด องค์กรต้องมีแผนพัฒนา และมีคำตอบให้กับคำถามของพนักงานเสมอในเรื่อง Career Path ของตัวเอง แต่หากสุดท้ายแล้วไม่สามารถรั้งคนเก่งไว้ได้ อาจถึงเวลาต้องเสาะแสวงหา พนักงานใหม่ที่มีความสามารถเพื่อเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ผลงานให้กับทีมของเราต่อไป คุณสามารถเข้าไปคัดสรรพนักงานคุณภาพได้ที่แอปพลิเคชัน JobsDB ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

Career Path คืออะไร

Employee experience ยิ่งกว่าความผูกพัน คือการรักษาพนักงานให้องค์กร

ทำความรู้จัก Career path วางแผนอย่างไรให้ก้าวหน้าในอาชีพ

ทำไมคนถึงอยากลาออกจากงาน ?

การพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ

Scroll to Top