การเปิด AEC ดีกับคนหางานอย่างไร

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          หลายคนกำลังตื่นเต้นกับประเด็นการเปิด AEC (ASEAN Economic Community) หรือ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะเกิดในเวลาอันใกล้ในปี 2558 นี้ บางคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจ จะเกิดคำถามว่าการเปิด AEC นี้ดีอย่างไร ใครจะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้ อีกทั้งเศรษฐกิจของทั้งอาเซียนจะดีขึ้นด้วยการเปิดประชาคมนี้หรือไม่

          การเปิด AEC เป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี ซึ่งเท่ากับว่า โอกาสที่คนทำงานเก่ง ๆ จากประเทศอื่นใน AEC จะเข้ามาหางาน และสมัครงานในประเทศอื่น ๆ ในอาเซียนก็มีมากขึ้นตามไปด้วย และเป็นช่วงเวลาดี ๆ ที่บริษัทต่าง ๆ จะได้คัดสรรคนที่ทำงานดี ให้เข้ามาร่วมกันทำงาน โดยไม่มีเขตกั้นของพรมแดนเป็นอุปสรรคอีกต่อไป

          การรวมตัวกันของคนที่มากขึ้นย่อมทำให้เกิดทางเลือกที่มากขึ้นตามไปด้วย แต่หากมองในมุมมองของคนหางานแล้ว การเปิด AEC ถือเป็นโอกาสในการทำงานหรือไม่ ตลาดแรงงานจะเปิดรับแรงงานนานาชาติด้วยเงื่อนไขอย่างไรบ้าง และ AEC มีผลดีกับคนหางานอย่างไร

โอกาสของคนทำงานคุณภาพ

          การเปิด AEC ถือเป็นโอกาสของคนที่ทำงานเก่งจะได้ทำงานที่ต้องการ ในขณะเดียวกัน บริษัทชั้นนำหลาย ๆ บริษัทในอาเซียนก็ได้มีโอกาสคัดเลือกคนที่ทำงานเก่งเข้ามาสู่องค์กร  อีกทั้ง การเคลื่อนย้ายของแรงงานที่เป็นไปอย่างเสรี จะทำให้ตลาดแรงงานมีความคล่องตัวมากขึ้น นายจ้างเองก็สามารถค้นหาคนทำงานที่ตรงกับความต้องการได้ง่ายขึ้น และไม่ต้องเสี่ยงกับปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมาย

หมดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

          เมื่อเราสามารถจ้างแรงงานได้อย่างเสรีแล้ว ปัญหาหนึ่งที่จะหมดไป คือ การขออนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ (Work Permits) ซึ่งมีความยุ่งยาก จะลดน้อยลงไป เพราะการจ้างแรงงานต่างชาติที่มาจากประเทศในอาเซียนด้วยกันเอง จะทำได้ง่ายขึ้น และความหลากหลายของแรงงาน ทำให้หมดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในหลายภาคส่วน โอกาสที่คนหางานจะมีงานทำ จึงมีมากตามไปด้วยนั่นเอง

ทางเลือกที่หลากหลายของสายอาชีพ

          เมื่อเกิดการรวมตัวกันของ ​AEC อาชีพในอาเซียนจะมีความหลากหลายมากขึ้น ไม่เพียงแต่นายจ้างจะได้เลือกรับผู้หางานที่มีคุณสมบัติพร้อมได้เพียงฝ่ายเดียว แต่ผู้ที่หางานเองก็มีโอกาสในการเลือกว่าจะทำงานกับบริษัทใด สัญชาติใดในอาเซียนเช่นกัน โดยคนหางานอาจจะเลือกว่าอยากทำงาน Call Center กับนายจ้างชาวฟิลิปปินส์ หรือเลือกหางานการศึกษาในประเทศเวียดนาม เป็นต้น การเปิด AEC จึงเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับการจัดหาแรงงานให้มีความหลากหลายมากขึ้น และเป็นแรงผลักดันให้เกิดการปรับตัวเตรียมความพร้อมในการทำงานให้มากขึ้นด้วยเช่นกัน

ความสะดวกในการทำธุรกิจนอกประเทศ

          เจ้าของกิจการที่ต้องการจะตั้งธุรกิจ หรือเปิดสาขาในต่างประเทศก็สามารถทำได้ง่ายขึ้น เมื่อมีการเปิด AEC การดำเนินธุรกิจจะสะดวกสบายไม่ต่างกับการเปิดสาขาในต่างจังหวัด การเคลื่อนย้ายเงินลงทุนและผลกำไรก็ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป ทำให้เกิดความคล่องตัว และเป็นการช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจกับภูมิภาคอื่น ๆ ได้อีกด้วย

สร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ

AEC ดียังไงกับคนทำงาน          เมื่อหลายประเทศในอาเซียนมารวมกันมากขึ้นแล้ว ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจก็เป็นสิ่งที่ตามมา ทำให้เกิดศักยภาพที่จะนำไปแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้ คนทำงานเองก็มีความมั่นใจได้ว่า ได้ทำงานอยู่ในภูมิภาคที่มีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ และโอกาสที่จะต้องตกงานนั้นก็ลดลง การรวมตัวกันทางเศรษฐกิจของอาเซียนจึงเป็นหลักประกันได้ว่า การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตรวม คนทำงานจะมีความมั่นคงในหน้าที่การงานมากขึ้น เพราะตลาดแรงงานมีการขยายตัวเพียงพอที่จะรองรับความต้องการของคนหางานได้ และสามารถดึงดูดคู่เจรจาทางการค้าให้เข้ามาร่วมลงทุนได้มากขึ้น

          การเปิด AEC เป็นช่วงเวลาที่คนทำงานในหลาย ๆ ประเทศได้ปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลง ที่กำลังจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษา หรืออาชีพการงาน ความสามารถเกี่ยวกับการทำธุรกิจ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในภูมิอาเซียน ดังนั้น ผู้ที่เตรียมตัวได้เร็วกว่าย่อมได้เปรียบ แต่สำหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มเตรียมความพร้อม หากมีความตั้งใจเต็มที่ ก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ได้ดีเช่นเดียวกัน

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

การเตรียมความพร้อมของคนหางานก่อนก้าวเข้าสู่ AEC

จ๊อบส์ดีบี เผยเงินเดือนเด็กจบใหม่สูงสุด และต่ำสุดในเอเชีย

บทความยอดนิยม
ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเข้ามาของเทคโนโลยี เอื้อการดำเนินชีวิตของเราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น และท่ามกลางความสะดวกต่าง ๆ เหล่านั้น...
บางครั้งชีวิตการเป็นมนุษย์ออฟฟิศมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ แต่ละเส้นทางมักมีขวากหนามให้ต้องฝ่าฟัน จนแปรเปลี่ยนเป็นการเสี...
ว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ตนเองเพื่อนำไปสู่การพัฒนานั้น ในบางครั้งเรามักจะลืมคำนึงถึงเรื่องของแนวคิดและกลยุทธ์ในการวิเ...

คำค้นหายอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
No data was found
Scroll to Top