พัฒนาการทำงาน ด้วย 7 กฎทางจิตวิญญาณแห่งความสำเร็จ

           “ความสำเร็จ คือ วิถีแห่งการเดินทางมันไม่ใช่จุดหมายปลายทาง” หนึ่งในประโยคคลาสสิคจากหนังสือ The Seven Spiritual…