6 คุณสมบัติที่จะทำให้คุณเป็นที่ต้องการเมื่อเปิด AEC

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          เมื่อเปิด AEC  และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศในอาเซียน มีการลงทุนข้ามชาติมากขึ้น คนในกลุ่มอาชีพที่เปิดเสรี อาจไปทำงานยังประเทศอื่น หรือเพื่อนบ้านอาจเข้ามาทำงาน ในบ้านเรา นอกจากภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารกันแล้ว ภาษาถิ่นของแต่ละชาติก็เป็นสิ่งที่เราควรทราบเช่นกัน ไม่ใช่เพื่อการสื่อสารเพียงอย่างเดียว แต่เพื่อให้เข้าใจถึงวิถีชีวิตความคิด ความเชื่อ ประเพณี และวัฒนธรรมอันหลากหลายของเชื้อชาติที่มาอยู่ร่วมกันด้วย

          เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วสำหรับการพัฒนาตนเองรับ AEC หากเราต้องทำงานร่วมกับชาวต่างชาติเมื่อเปิดเสรีอาเซียนในปี 2558 เราเคยถามตัวเองหรือเปล่าว่าเราพร้อมหรือยัง

          จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว ได้ให้แนวทางไว้ว่า คนที่จะทำงานข้ามวัฒนธรรมได้ควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

          1. มีความรู้ ความเข้าใจในมิติทางวัฒนธรรมที่แตกต่าง ยอมรับความหลากหลาย และมีทัศนคติที่เป็นบวกต่อทั้งวัฒนธรรมของตนเอง และของเพื่อนร่วมงานจากชาติอื่น

          2. มีความสามารถทางภาษาต่าง ๆ อย่างน้อย 2 ภาษา (หากสามารถสื่อสารได้หลายภาษายิ่งดี) โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และภาษาของประเทศที่เราต้องทำงาน ด้วย โดยเฉพาะภาษาของประเทศในอาเซียนด้วยกัน ถ้าสามารถจดจำคำทักทาย มารยาทของแต่ละประเทศที่ไปพบปะ ก็จะช่วยเพิ่มเสน่ห์และความประทับใจเมื่อแรกเจอได้เป็นอย่างดี

          3. ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ในสถานการณ์ที่แตกต่าง ไม่ยึดติดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนเกินไป และชอบแสวงหาความรู้ในสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ

          4. พร้อมเดินทางทั้งต่างจังหวัดและต่างประเทศ มีความอดทนกับการเดินทางระยะเวลานาน ๆ อยู่ตามลำพังได้ สามารถช่วยเหลือตนเองหรือพึ่งตนเองได้

          5. มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่รุนแรงจนเป็นอุปสรรคในการเดินทางไกล ๆ และมีสุขภาพจิตที่ดี เผชิญกับอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างมีสติ

คุณสมบัติคนทำงาน-aec          6. มีความรู้ หรือความสามารถพิเศษเกี่ยวกับวัฒนธรรมประจำชาติอาทิ การปรุงอาหารประจำชาติ ร้องเพลง ศิลปะการแสดง สถานที่สำคัญ สถานที่ท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ และความรู้ทั่วไป เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนบทสนทนา ทำให้สร้างความคุ้นเคยและกระชับมิตรได้เร็วขึ้น

          เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น คนที่จะยืนหยัดอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้ คือคนที่รู้จักปรับตัว และเติมความรู้ให้ตัวเองอยู่เสมอ ไม่ว่าสถานการณ์ใด ๆ เราจะยังเป็นที่ต้องการอยู่เสมอ

ที่มา : จำลักษณ์ ขุนพลแก้ว กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ภาษาอังกฤษของคนไทย อยู่ตรงไหนในอาเซียน

จะเอาตัวรอดในอาเซียนอย่างไร เมื่อความท้าทายบัณฑิตใหม่ ไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษ

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
Scroll to Top