5 วิธีแก้อาการ Burnout Syndrome ภาวะสุดฮิตของคนวัยทำงาน 

           เคยเป็นกันบ้างมั้ย ที่อยู่ ๆ ก็รู้สึก เครียด หดหู่ ขาดแรงจูงใจในการทำงาน ไม่มีสมาธิ รู้สึกล้มเหลว เบื่อ ร่างก…