5 วิธีการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

FacebookLineTwitterLinkedInEmailCopy LinkPrint

          เหตุผลที่คนเราทำงาน ไม่ใช่เพราะเราถึงเวลาที่ต้องทำงาน แต่เป็นเพราะคนเราล้วนมีความใฝ่ฝัน ที่จะเป็นและทำในสิ่งที่ฝันให้สำเร็จ เราจึงทำงานเพื่อก้าวไปยังจุดหมายของแต่ละคน อย่างไรก็ดี ในระหว่างทาง อาจมีบางคนที่ท้อถอย เหนื่อยล้า จึงต้องหาวิธีจุดไฟ สร้างแรงจูงใจในการทำงานขึ้นใหม่อีกครั้ง ดัวยวิธีต่อไปนี้

จัดการกับความใฝ่ฝันอย่างชาญฉลาด

          การทำงานอย่างหักโหม ไม่ได้แสดงว่าคุณมีแรงจูงใจในการทำงาน จึงทำให้คุณสามารถทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ความใฝ่ฝันที่คุณมีจะนำคุณไปสู่ความสำเร็จที่คุณวาดหวังเอาไว้ได้ก็ต่อเมื่อคุณสามารถจัดการกับความใฝ่ฝันนั้นอย่างชาญฉลาด ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถแสดงฝีมือและผลงานเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นายจ้าง รวมถึงทำประโยชน์ให้แก่องค์กรได้อย่างมากมาย โดยไม่จำเป็นต้องทำงานหักโหม

วางแผนเส้นทางสู่ความสำเร็จ

          การจะสร้างแรงจูงใจในการทำงานนั้น ขึ้นอยู่กับว่า คุณกำหนดเป้าหมายในอาชีพแล้วหรือยัง หรือเพียงแค่ทำงานให้ผ่านไปแต่ละวันเท่านั้น ความทะเยอทะยานสู่ความสำเร็จของคุณนี่เอง ที่จะทำให้คุณมีการวางแผนเส้นทางสู่ความสำเร็จ โดยการวางแผนดังกล่าวนั้น คุณควรตั้งคำถามและตอบคำถามเหล่านี้ให้ชัดเจนเสียก่อน คุณกำหนดเป้าหมายในอาชีพและวางแผนเพื่อไปยังเป้าหมายนั้นอย่างไร เส้นทางที่จะดำเนินไปนั้นมีความชัดเจนเพียงใด มีโอกาสเป็นไปได้มากแค่ไหน และต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ คุณจะสามารถกำหนดทิศทางและวิธีการเดินไปถึงจุดหมายได้โดยไม่หลงทาง

หาความรู้รอบตัวมาประยุกต์ใช้

          คุณมีบุคคลที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของคุณหรือไม่ คนที่คุณชื่นชมและอยากเป็นได้แบบเขา คุณคิดว่าบุคคลเหล่านั้น เขาสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวของเขาเองหรือเปล่า เปล่าเลย ไม่มีใครที่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง

          หากคุณไม่รู้ว่าคุณจะทำบางสิ่งบางอย่างได้อย่างไร ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกที่คุณจะหาใครสักคนเป็นต้นแบบและทำตามวิธีการของเขา โดยที่คุณสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ต้นแบบได้รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นจากเว็บไซต์ หนังสือ เพื่อนร่วมงาน ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ตัวละครในทีวี รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ แล้วนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับตัวคุณ การเรียนรู้จากความผิดพลาดของพวกเขาจะช่วยคุณประหยัดเวลาในการลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง และช่วยให้คุณเข้าใกล้ความสำเร็จได้เร็วขึ้น

แบ่งขอบเขตเรื่องงานกับเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญ

          บางคนตั้งหน้าตั้งตาทำงานจนไม่มีเวลาให้กับเรื่องอื่น ๆ ที่สำคัญในชีวิต ละเลยเรื่องครอบครัว เรื่องสุขภาพของตนไป คุณควรแบ่งขอบเขตให้ชัดเจนเกี่ยวกับทำงาน เวลาพัก เวลาส่วนตัว รวมถึงเวลาสำหรับสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้วย คนที่จะเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นได้นั้นต้องเข้าใจว่า ทุกคนในทีมล้วนมีความสำคัญ คุณควรรู้จักที่จะส่งต่อให้เพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ รู้จักยอมรับและเห็นความสำคัญของบุคคลอื่นด้วย เพราะคุณไม่อาจฉายเดี่ยวคนเดียวในงานทุกชิ้นได้

อย่าหยุดพัฒนาตนเอง

สร้างแรงจูงใจในการทำงาน          การเติบโตในหน้าที่การทำงานไม่มีที่สิ้นสุดหากคุณมีการพัฒนาทักษะต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ในบางครั้งคุณอาจคิดว่าคุณมีงานล้นมือ ที่ทำเท่าไหร่ก็ไม่จบสิ้นเสียที จนทำให้คุณไม่มีเวลาในการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ หรือพัฒนาทักษะที่มีอยู่แล้วให้สูงขึ้น อย่าลืมให้เวลากับการวางแผนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้คุณเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าสำหรับองค์กรตลอดไป

          แม้บางเวลาอาจรู้สึกท้อถอย แต่หากเรายังมีฝัน เราก็ยังมีพลังที่จะทำฝันให้เป็นจริง ปลุกไฟฝันในตัวคุณขึ้นมาอีกขึ้น เพื่อความสำเร็จที่รอคุณอยู่ ณ ปลายทาง

Increase your chances of getting hired. Create a jobsDB profile

Increase your chances of getting hired. Update your jobsDB profile

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

6 วิธีการเติบโตในหน้าที่การงานแบบก้าวกระโดด

คุณจะเลือกทำงานแบบไหน Work Hard หรือ Work Smart

บทความยอดนิยม
ต้อนรับกระแสแห่งเดือน Pride Month กับเรื่องราวของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ ซึ่งจากที่ผ่านมารวมไปถึง ณ ป...
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังวางแผนลาออกจากงานอยู่ แถมงานใหม่ก็ยังหาไม่ได้ เรียกได้ว่าออกไปก็อาจจะยังต้องอยู่ว่าง ๆ รอหางานใ...
ช่วงนี้หลาย ๆ คนน่าจะอยู่ในสถานะ WFH กันเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ต้องมีการปรับตัวในหลาย ๆ ด้าน ทั้งวิถีชีวิต การทำงานรวมถึง......

คำค้นหายอดนิยม

Scroll to Top